12 lipca 2019

Wdrożenie i rozwój systemu do zarządzania tożsamością i obiegiem wniosków dostępowych

Celem projektu było zautomatyzowanie obiegu wniosków dostępowych u klienta – lidera branży mediów w Polsce. Stworzony system Access Management składa się dwóch […]
12 lipca 2019

Automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji

Projekt zrealizowano dla klienta z branży finansowej. W ramach prac zaimplementowano skrypty automatyzujące testy głównych procesów end-to-end aplikacji desktopowej i webowej. Procesy te wiążą […]
12 lipca 2019

Proof of Concept – automatyzacja testów w branży energetycznej

Projekt typu Proof of Concept, który zrealizowano dla klienta z branży energetycznej. Jego celem było zautomatyzowanie testów aplikacji webowych, opartych na technologiach SIEBEL/Oracle […]
12 lipca 2019

Proof of Concept – automatyzacja deploymentu i provisioningu środowisk

Projekt typu Proof of Concept, realizowany w branży finansowej, którego celem było umożliwienie dynamicznego powoływania środowisk dla aplikacji bankowych. W ramach prac przeprowadzono […]
12 lipca 2019

Budowa systemu do automatyzacji testów i deploymentu

Celem projektu było zbudowanie wszechstronnego systemu do automatyzacji testów i deploymentu aplikacji dla naszego klienta, lidera branży energetycznej w Polsce. Proponowane rozwiązanie oparte […]
12 lipca 2019

Automatyzacja deploymentu aplikacji w branży finansowej

Projekt zrealizowano dla jednego z największych banków w Polsce i dotyczył obszaru automatyzacji deploymentu. Biorąc pod uwagę liczbę zautomatyzowanych systemów oraz zakres automatyzacji, jest to największy […]