Osiągnij przewagę konkurencyjną, rozwijając z nami Twoje IT

W Uniteam łączymy wieloletnie doświadczenie w branży IT z pasją do rozwoju biznesu. Uważamy, że dobra komunikacja pomiędzy zespołami, ułożone procesy IT oraz właściwie dobrane narzędzia są siłą napędową każdej firmy.

Inspiruje nas sport, dlatego panują u nas takie zasady jak w zgranej drużynie. Nasz zespół przy każdym projekcie działa z pełnym zaangażowaniem. Wiemy, że biznes to maraton, a nie sprint, dlatego stawiamy na długofalowe relacje - zarówno z pracownikami, jak i z klientami.

Kontaktując się z nami, nie musisz wiedzieć, jak dotrzeć do celu, wspólnie wybierzemy najlepszą dla Twojej firmy drogę.

Za co cenią nas klienci


Nasze usługi

Deployment and Change Registry


W obszarze wdrażania i rejestracji zmian koncentrujemy się na efektywnym wprowadzaniu i dokumentowaniu zmian w systemach, środowiskach i infrastrukturze IT. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań, które wspierają w planowaniu i wdrażaniu aktualizacji, poprawek oraz nowych funkcji, minimalizując ryzyko zakłóceń w pracy organizacji.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • standaryzacja procesów wdrażania zmian,
 • dokładna rejestracja i śledzenie wszystkich zmian (audytowalność),
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy systemów,
 • zapewnienie przejrzystości i kontroli nad wszystkimi etapami zmian.

Release Management


Wdróż z nami w swojej organizacji efektywne zarządzanie wydaniami. Pomożemy Ci na każdym etapie projektu od opracowania koncepcji, ustalenia ról i ich odpowiedzialności, po wdrożenie procesu i przeszkolenie Twoich zespołów. Wykorzystaj potencjał Release Managementu do podniesienia tempa dostarczania zmian dla Twojego biznesu.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • efektywne zarządzanie cyklem życia oprogramowania,
 • scentralizowanie i uporządkowanie komunikacji dotyczącej wydań,
 • zmniejszenie liczby punktów decyzyjnych poprzez ich automatyzację,
 • zapewnienie wysokiej jakości każdej publikowanej wersji,
 • zminimalizowanie ryzyka błędów i problemów technicznych po wdrożeniu,
 • przyśpieszenie procesu dostarczania nowych rozwiązań na rynek.

IT Assessment


W obszarze IT Assessment oferujemy warsztaty z Twoim IT, które pozwolą na podniesienie efektywności jego działania w warstwie technicznej, procesowej i komunikacyjnej. Wskaż nam cele, które chcesz osiągnąć, a my wypracujemy inicjatywy, które Cię do nich doprowadzą, a po Assessmencie pomożemy je wdrożyć.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • rekomendacje dla podniesienia efektywności IT zorientowane na Twoje cele,
 • gotowa roadmapa wdrażania zmian, uwzględniająca zależności i priorytety,
 • zwiększenie gotowości na zmiany i wyzwania biznesowe w Twoich zespołach,
 • pozyskanie know-how z zewnątrz organizacji - wielowymiarowa ocena IT.

CMDB


W obszarze baz danych zarządzania konfiguracją (CMDB) wdrażamy procesy i narzędzia pozwalające zarządzać konfiguracjami systemów i infrastruktury IT. Wykorzystanie CMDB umożliwia efektywne śledzenie zasobów, ich powiązań oraz historii zmian, co znacząco ułatwia zarządzanie infrastrukturą.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • precyzyjne monitorowanie konfiguracji infrastruktury IT,
 • usprawnione zarządzanie aktywami i zasobami,
 • zwiększona efektywność w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów technicznych.

CI/CD


W obszarze CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) oferujemy wsparcie we wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań umożliwiających automatyzację testowania, integrację i wdrażanie kodu. Dzięki temu procesy dostarczania oprogramowania są szybsze, bardziej efektywne i mniej podatne na błędy. Realizujemy projekty od wdrożenia CI/CD dla pojedynczego produktu, do uruchomienia Platformy DevOps dla całej organizacji.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • skrócenie procesu dostarczania oprogramowania,
 • zwiększenie wydajności i podniesienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania,
 • automatyzacja testowania i wdrażania eliminująca ryzyko wystąpienia błędów manualnych.

ITSM/HelpDesk


W obszarze ITSM/HelpDesk specjalizujemy się w dostarczaniu procesów i rozwiązań wsparcia IT. Wykorzystując narzędzie Jira Service Managment, stworzymy jeden punkt kontaktu z użytkownikiem, który w przejrzysty sposób pozwoli na zgłaszanie spraw i rozliczanie czasu ich realizacji. To przyniesie poprawę ogólnej jakości obsługi, skrócenie czasu reakcji i zwiększy transparentność w procesie wsparcia IT.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • szybkie i efektywne rozwiązanie problemów,
 • minimalizacja przestojów dzięki sprawnemu wsparciu IT,
 • centralizacja zarządzania zgłoszeniami i monitorowanie za pomocą zautomatyzowanego systemu.

Identity and Access Management


System IdM - PASK to narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów organizacyjnych. Implementując PASK, działamy zgodnie z zasadą Zero Trust – każdemu pracownikowi zapewniamy dostęp do zasobów niezbędnych do wykonywania konkretnych zadań. System posiada również możliwość zarządzania profilami pracowników przez RBAC. Zapoznaj się z PASK na stronie pask.id

Korzyści dla Twojej firmy:

 • skuteczne zarządzanie cyklem życia oprogramowania,
 • pełna audytowalność bieżących i historycznych dostępów.
 • automatyzacja procesów związanych z onboardingiem i offboardingiem pracowników,
 • zgodność z regulacjami Rekomendacji D (KNF), Dyrektywy NIS 2, normy ISO 27001 i GDPR/RODO.
Deployment and Change Registry

Deployment and Change Registry


W obszarze wdrażania i rejestracji zmian koncentrujemy się na efektywnym wprowadzaniu i dokumentowaniu zmian w systemach, środowiskach i infrastrukturze IT. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań, które wspierają w planowaniu i wdrażaniu aktualizacji, poprawek oraz nowych funkcji, minimalizując ryzyko zakłóceń w pracy organizacji.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • standaryzacja procesów wdrażania zmian,
 • dokładna rejestracja i śledzenie wszystkich zmian (audytowalność),
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy systemów,
 • zapewnienie przejrzystości i kontroli nad wszystkimi etapami zmian.
Release management

Relese Management


Wdróż z nami w swojej organizacji efektywne zarządzanie wydaniami. Pomożemy Ci na każdym etapie projektu od opracowania koncepcji, ustalenia ról i ich odpowiedzialności, po wdrożenie procesu i przeszkolenie Twoich zespołów. Wykorzystaj potencjał Release Managementu do podniesienia tempa dostarczania zmian dla Twojego Biznesu.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • efektywne zarządzanie cyklem życia oprogramowania,
 • scentralizowanie i uporządkowanie komunikacji dotyczącej wydań,
 • zmniejszenie liczby punktów decyzyjnych poprzez ich automatyzację,
 • zapewnienie wysokiej jakości każdej publikowanej wersji,
 • zminimalizowanie ryzyka błędów i problemów technicznych po wdrożeniu,
 • przyśpieszenie procesu dostarczania nowych rozwiązań na rynek.
IT Assessment

IT Assessment


W obszarze IT Assessment oferujemy warsztaty z Twoim IT, które pozwolą na podniesienie efektywności jego działania w warstwie technicznej, procesowej i komunikacyjnej. Wskaż nam cele, które chcesz osiągnąć, a my wypracujemy inicjatywy, które Cię do nich doprowadzą, a po Assessmencie pomożemy je wdrożyć.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • rekomendacje dla podniesienia efektywności IT zorientowane na Twoje cele,
 • gotowa roadmapa wdrażania zmian, uwzględniająca zależności i priorytety,
 • zwiększenie gotowości na zmiany i wyzwania biznesowe w Twoich zespołach,
 • pozyskanie know-how z zewnątrz organizacji - wielowymiarowa ocena IT.
CMBD

CMBD


W obszarze baz danych zarządzania konfiguracją (CMDB) wdrażamy procesy i narzędzia pozwalające zarządzać konfiguracjami systemów i infrastruktury IT. Wykorzystanie CMDB umożliwia efektywne śledzenie zasobów, ich powiązań oraz historii zmian, co znacząco ułatwia zarządzanie infrastrukturą.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • precyzyjne monitorowanie konfiguracji infrastruktury IT,
 • usprawnione zarządzanie aktywami i zasobami,
 • zwiększona efektywność w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów technicznych.
CI/CD

CI/CD


W obszarze CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) oferujemy wsparcie we wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań umożliwiających automatyzację testowania, integrację i wdrażanie kodu. Dzięki temu procesy dostarczania oprogramowania są szybsze, bardziej efektywne i mniej podatne na błędy. Realizujemy projekty od wdrożenia CI/CD dla pojedynczego produktu, do uruchomienia Platformy DevOps dla całej organizacji.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • skrócenie procesu dostarczania oprogramowania,
 • zwiększenie wydajności i podniesienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania,
 • automatyzacja testowania i wdrażania eliminująca ryzyko wystąpienia błędów manualnych.
ITSM/Help Desk

ITSM/Help Desk


W obszarze ITSM/HelpDesk specjalizujemy się w dostarczaniu procesów i rozwiązań wsparcia IT. Wykorzystując narzędzie Jira Service Managment stworzymy jeden punkt kontaktu z użytkownikiem, który w przejrzysty sposób pozwoli na zgłaszanie spraw i rozliczanie czasu ich realizacji. To przyniesie poprawę ogólnej jakości obsługi, skrócenie czasu reakcji i zwiększy transparentność w procesie wsparcia IT.

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • szybkie i efektywne rozwiązanie problemów,
 • minimalizacja przestojów dzięki sprawnemu wsparciu IT,
 • centralizacja zarządzania zgłoszeniami i monitorowanie za pomocą zautomatyzowanego systemu.
Identity and Access Management

Identity and Access Management


System IdM - PASK to narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów organizacyjnych. Implementując PASK, działamy zgodnie z zasadą Zero Trust – każdemu pracownikowi zapewniamy dostęp do zasobów niezbędnych do wykonywania konkretnych zadań. System posiada również możliwość zarządzania profilami pracowników przez RBAC. Zapoznaj się z PASK na stronie pask.id

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • skuteczne zarządzanie cyklem życia oprogramowania,
 • pełna audytowalność bieżących i historycznych dostępów.
 • automatyzacja procesów związanych z onboardingiem i offboardingiem pracowników,
 • zgodność z regulacjami Rekomendacji D (KNF), Dyrektywy NIS 2, normy ISO 27001 i GDPR/RODO.

Narzędzia i technologie

Zespół jest naszą siłą

Co mówią o nas klienci

„Wdrożone rozwiązanie stało się punktem kompleksowej obsługi w zakresie wnioskowania, akceptacji i nadawania lub odbierania uprawnień do systemów”

Dyrektor Działu Informatyki
TVN S.A.

„Zespół wykazał się kompetencjami w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zaangażowaniem i skutecznością”

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Informacji
Netia S.A.

„DevOps Assessment realizowany przez Uniteam dał nam odpowiedź na to, które działania należy realizować w pierwszej kolejności. Realizacja usprawnień zgodnie z ustaleniami Assessmentu wpłynęła na jakość komunikacji w zespołach i spowodowała wzrost wydajności oraz stabilności systemów, a także skrócenie czasu time-to-market. Duże doświadczenie zespołu Uniteam przełożyło się na wysoki poziom rozumienia zagadnień poruszanych na warsztatach oraz wprowadziło zupełnie inny niż dotychczas wymiar myślenia o potrzebach w naszym dziale IT”

Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Informatycznych
branża logistyczna

„Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić m.in. kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych oraz ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów. W rezultacie projektu zapewniono możliwość sterowania zawartością wydania, a także automatycznego tworzenia i uzupełniania paczek. Mamy pełną kontrolę nad wdrożeniem.”

Head of IT Operations

„Podczas wdrożenia zrealizowano obsługę ponad 160 procesów deploymentowych, co doprowadziło do obsługi w „ścieżce automatycznej” ponad 40% wszystkich wdrożeń na środowiskach testowych i produkcyjnych. Projekt dał też solidną podstawę do autoamtyzacji pozostałych systemów.”

Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania

Zrealizowane projekty

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy


Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT.Zobacz więcej →

Usprawnienia w zarządzaniu projektami i inicjatywami w TUW „TUW” 


Dostosowanie obecnie działającego systemu Jira do obsługi procesów zarządzania inicjatywami, projektami i portfelem projektów Zobacz więcej →

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo


Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. PayPo, lider w Polsce płatności odroczonych, zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoich usług.

Zobacz więcej →

Nasi partnerzy

Odwiedź blog i korzystaj
z naszych doświadczeń

W Uniteam wiemy, że wiedza jest podstawą rozwoju, dlatego przygotowaliśmy artykuły, które pomogą Ci zagłębić się w świat IT i lepiej go zrozumieć.
2023-03-16

Why you should choose Atlassian Cloud

Atlassian Cloud provides a range of products, including Jira Software, Jira Service Management, Confluence, and Bitbucket. Jira is a powerful project management tool that helps teams track and manage tasks, bugs, and issues. Confluence is a knowledge management and collaboration tool that helps teams create, share, and organize content. Bitbucket is a version control system that helps teams manage their code repositories. Trello is a project management tool that provides an easy-to-use, visual interface for organizing tasks and projects. These products can be used together or separately, depending on the needs of the team.
2023-03-08

Migration from Server to Cloud

Atlassian, the software development company behind popular products such as Jira, Confluence, and Bitbucket, announced in 2020 that it would no longer support its Server product line. This means that businesses using Server products need to migrate to Atlassian Cloud to continue receiving updates and support. Migrating from Atlassian Server to Atlassian Cloud can seem daunting, but it doesn't have to be. In this article, we'll discuss the reasons for migrating, the migration process, and some tips for a successful migration.

Otrzymuj aktualności od Uniteam

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder