12 lipca 2019

Automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji obsługującej przedsięwzięcia produkcyjne w organizacji mediowej

Projekt zrealizowano dla naszego klienta z branży mediowej. Jego celem była automatyzacja testów aplikacji usprawniającej przepływ informacji, a także planowanie i nadzór nad przedsięwzięciami […]
12 lipca 2019

Proof of Concept – provisioning środowisk i automatyzacja deploymentu przy wykorzystaniu narzędzia IBM UrbanCode Deploy

Projekt wykonano dla klienta z branży bankowej. Jego celem było zweryfikowanie użyteczności narzędzia IBM UrbanCode Deploy w zakresie provisioningu środowisk, a także automatyzacji […]
12 lipca 2019

DevOps Assessment dla obszaru Release Management

Projekt zrealizowano dla naszego Klienta, lidera branży mediów w Polsce. Jego celem było zidentyfikowanie inicjatyw, umożliwiających wdrożenie inicjalnego procesu Release Management, […]
12 lipca 2019

Analiza i wdrożenie Procesu Release Management

Projekt zrealizowano dla klienta z branży mediów. Jego celem była realizacja inicjatyw, które zidentyfikowano w ramach przeprowadzonego uprzednio assessmentu. Ich uruchomienie umożliwiło […]
12 lipca 2019

Stworzenie customowych pluginów do zarządzania zasobami

Celem projektu była rozbudowa funkcjonalności pluginu Insight for JIRA. W ramach projektu wykonano implementację customowych pluginów dla naszego Klienta – lidera […]
12 lipca 2019

Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą

W ramach projektu wdrożono rozwiązanie umożliwiające zarządzanie wiedzą w organizacji, oparte na narzędziu Confluence. Baza wiedzy zawiera informacje dotyczące rozwiązań i procedur technicznych, wykorzystywanych […]