parallax background

Wspólnie tworzymy Uniteam!

Poszerzaj kompetencje
i miej realny wpływ
na rozwój firmy

 

Wspólnie tworzymy Uniteam!

Poszerzaj kompetencje
i miej realny wpływ
na rozwój firmy

 

Szukamy pozytywnej energii, pasji i odwagi do podejmowania wyzwań


Chcesz pracować w mniejszym, ale zgranym zespole, nie rezygnując z wielkich wyzwań?

W Uniteam znajdziesz zarówno kameralną atmosferę, jak i duże projekty dla znanych marek, z użyciem najnowszych technologii. Regularne wyjścia integracyjne, wspólne imprezy i wyjazdy sprawiają, że dobrze się znamy i lubimy :)

Potrzebujesz swobody w rozwijaniu swojej ścieżki kariery?

Wspieramy pracowników w poszukiwaniu właściwej drogi zawodowej – dajemy możliwość przechodzenia między zespołami i projektami. Mile widziane są wszelkie zgłaszane inicjatywy projektowe, a także te dotyczące codziennego funkcjonowania w pracy.

Szukasz okazji do poszerzania wiedzy?

Finansujemy szkolenia techniczne i udział w konferencjach, a także przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne. Dajemy dostęp do na bieżąco aktualizowanej biblioteki i uniwersytetu wiedzy.

Chcesz dostać coś ekstra?

Dwa razy w tygodniu możesz szlifować swój angielski na zajęciach z native speakerem i korzystać z dostaw świeżych owoców. Dofinansowujemy również opiekę medyczną LuxMed i kartę Multisport.

Oferty pracy

 
DevOps Engineer
Zakres:
 • projektowanie automatycznych procesów na bazie wiedzy zdobytej od Klienta i dokumentacji
 • przeprowadzanie testów wewnętrznych proponowanych rozwiązań
 • wdrażanie proponowanych rozwiązań u Klienta
 • rozwiązywanie problemów technicznych przy zadaniach implementacyjnych, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych
 • wsparcie członków zespołu przy rozwiązywaniu problemów technicznych oraz wprowadzanie merytoryczne mniej doświadczonych członków zespołu
 • proponowanie, badanie, dokumentowanie oraz prezentowanie nowych rozwiązań z zakresu DevOps
 • consulting rozwiązań z Klientem
 • Tworzenie dokumentacji technicznych
 • zarządzanie/współ-administracja zasobami wewnętrznymi firmy

Wymagania:
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku: SysOps/DevOps Engineer / Developer
 • dobra znajomość narzędzi kontenerowych: Kubernetes i Docker
 • znajomość systemów operacyjnych Linux
 • znajomość Git
 • znajomość narzędzi klasy CI/CD np.: Jenkins, GitLab CI/CD, Bamboo, Ansible, Helm Charts
 • znajomość Bash/Python/ Groovy lub/i innych języków skryptowych
 • znajomość jednej z chmur publicznych: AWS, Google Cloud, Azure

Mile widziane będą:
 • oświadczenie w pracy z OpenShift, Rancher
 • znajomość Maven/Gradle
 • doświadczenie w pracy z bazami danych (Oracle, PostgreSQL)
Java Developer
Zakres:
 • projektowanie i tworzenie aplikacji w technologii Java
 • implementacja funkcjonalności po stronie backendu
 • tworzenie materiałów projektowych: specyfikacji wymagań, testów i dokumentacji
 • współpraca z działami IT klientów oraz naprawianie zgłaszanych przez nich błędów
 • Code Review
 • merytoryczne wsparcie zespołu programistycznego

Wymagania:
 • minimum 3 lata doświadczenia jako Java Developer
 • bardzo dobra znajomość Java 8
 • znajomość Spring, Spring Boot, Spring Data, Hibernate
 • znajomości JPA
 • znajomość oraz umiejętność stosowania wzorców projektowych

Mile widziane będą:
 • znajomość Activiti
 • umiejętność pisania testów jednostkowych (JUnit)
 • znajomość Git, Bitbucket
 • znajomość Jenkins i Docker
Software Automation Engineer
Zakres:
 • wytwarzanie oprogramowania dedykowanego związanego z automatyzacją testów oraz robotyzacją
 • uzgadnianie i budowa architektury dla środowisk automatyzacyjnych
 • analiza dostarczanych scenariuszy i ocena ich podatności na automatyzacje
 • praca z narzędziami komercyjnymi oraz opensource
 • opracowywanie i generowanie raportów
 • zapewnianie wysokiej używalności dostarczanych rozwiązań dla klienta
 • implementacja testów automatycznych: funkcjonalnych, integracyjnych, obciążeniowych, dymnych
 • utrzymywanie kodu źródłowego

Wymagania:
 • znajomość i praktyczne umiejętności korzystania z Java/Groovy
 • znajomość Selenium WebDriver, Geb, Appium
 • znajomość narzędzi automatyzujących budowę kodu źródłowego Gradle, Maven
 • znajomość SoapUI, JMeter
 • znajomość narzędzia CI/CD Jenkins

Mile widziane będą:
 • umiejętność budowania selektorów XPath, CSS Selectors, jQuery Selectors
 • znajomość JUnit, Spock, TestNG
 • znajomość Git, SVN, Bitbucket
 • znajomość Docker, Ansible
Jira Developer/Konsultant Atlassian
Zakres:
 • tworzenie dedykowanych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta
 • konfiguracja narzędzia za pomocą zarówno natywnych mechanizmów jak i szerokiej gamy rozszerzeń
 • rozszerzanie aplikacji o autorskie rozwiązania przez m.in: automatyzację za pomocą skryptów, integrację aplikacji Jira z narzędziami firm trzecich, projektowanie/tworzenie dedykowanych rozszerzeń
 • wsparcie klienta w rozwiązywaniu problemów
 • współpraca z klientem przy rozwoju narzędzia

Wymagania:
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku Jira Deveoper lub Jira Administrator
 • doświadczenie z pakietem narzędzi Atlassian (JIRA, Confluence, BitBucket, Bamboo)
 • doświadczenie w korzystaniu z rozszerzeń do JIRA oraz Confluence (ze szczególną uwagą na ScriptRunner)

Mile widziane będą:
 • doświadczenie w programowaniu językami Java i Groovy
 • doświadczenie z Insight i EazyBI
Analityk Biznesowo-Systemowy
Zakres:
 • pozyskiwanie wymagań biznesowych i systemowych od klienta
 • weryfikacja zgodności funkcjonowania systemu ze specyfikacją biznesową
 • przygotowywanie specyfikacji funkcjonalnej systemu (procesy biznesowe w BPMN, scenariusze przypadków użycia, diagramy UML, modele danych, metody REST API, makiety GUI – projektowanie oraz specyfikacja interfejsu użytkownika)
 • szacowanie złożoności oprogramowania, przygotowywania wycen
 • wsparcie merytoryczne dla klienta oraz zespołu developerskiego Uniteam
 • wsparcie zespołów testujących na etapie wykonywania testów

Wymagania:
 • minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Analityka w obszarze IT
 • znajomość UML i BPMN
 • znajomość Enterprise Architect lub narzędzi pokrewnych
 • znajomość MS SQL
 • ukończone studia o profilu technicznym
 • doskonała znajomość branży IT
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2
 • znajomość Web Services, XML

Mile widziane będą:
 • podstawowa znajomość minimum jednego języka programowania
 • doświadczenie w realizacji projektów w zakresie Identity Management
 • znajomość baz danych Oracle, PL SQL, MS SQL, PostgreSQL
Administrator
Zakres:
 • instalacja, parametryzacja i zarządzanie aplikacjami na platformach Linux, Windows
 • zarządzanie, kontrola, weryfikacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji Linux oraz Windows
 • uruchamianie i patchowanie aplikacji webowych stojących na serwerach aplikacyjnych tomcat i jboss
 • przeprowadzanie testów wewnętrznych, odbiór poprawek od developerów i przekazywanie do Klienta
 • przeprowadzanie testów UAT
 • pobieranie i wgrywanie poprawek na svn oraz git
 • testy oraz administrowanie LDAP (Penrose VD)
 • administrowanie pocztą gmail
 • szeroko pojęta administracja JIRA i Confluence tj. instalacja, upgrade, migracja środowiska na inny serwer aplikacyjny oraz bazodanowy, konfiguracja projektów, workflowów itp.
 • tworzenie specyfikacji technicznej środowisk oraz dokumentacji technicznej powykonawczej
 • współpraca z działami IT Klientów w celu precyzyjnego ustalenia wymagań technicznych

Wymagania:
 • znajomość systemów operacyjnych Linux, Windows
 • znajomość MS Office
 • znajomość baz danych Oracle, MS SQL
 • znajomość systemu JIRA
 • znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, przełączniki sieciowe, VLAN
 • komunikatywność i nastawienie na realizację zadań

Mile widziane będą:
 • znajomość standardów w obszarze integracji systemów (SOAP, JMS. BPM, ESB)
 • znajomość metodologii projektowych i notacji UML
Project Manager
Zakres:
 • koordynacja i nadzór realizowanych projektów
 • zarządzanie zespołem Analityków, Developerów, Inżynierów (tworzenie harmonogramu zadań, przydzielanie zadań członkom zespołu, egzekwowanie zleconych zadań, dbałość o dobre relacje w zespole)
 • kontrola wszystkich etapów projektów
 • przygotowywanie raportów dotyczących postępu prac oraz opracowywanie dokumentacji projektowej
 • monitorowanie wszelkich zmian, opóźnień i błędów oraz podejmowanie działań w tym zakresie
 • utrzymywanie trwałych i efektywnych relacji biznesowych z aktualnymi klientami

Wymagania:
 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Project Managera projektów lub wdrożeń systemów informatycznych
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • znajomość SQL

Mile widziane będą:
 • podstawowa znajomość minimum jednego języka programowania
Frontend Developer
Zakres:
 • projektowanie elementów systemu i aplikacji
 • współpraca przy tworzeniu aplikacji
 • implementacja rozwiązań w oparciu o specyfikację
 • tworzenie testów pod wytworzone aplikacje front-end
 • przekładanie wymagań biznesowych na rozwiązania techniczne
 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • merytoryczne wsparcie zespołu programistycznego
 • współpraca z programistami back-end

Wymagania:
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Frontend Developera
 • bardzo dobra znajomości Vanilla JS (ES 2015+)
 • bardzo dobra znajomość CSS3, HTML 5
 • bardzo dobra znajomość React i Redux
 • znajomość systemów kontroli wersji Git
 • podstawowa wiedza z zakresu UX i UI
 • umiejętność projektowania i prototypowania interfejsów graficznych

Mile widziane będą:
 • znajomość Atlassian Jira
 • znajomość NodeJS
 • znajomość GraphQL
Sales Manager
Zakres:
 • sprzedaż rozwiązań z portfolio firmy
 • identyfikacja nowych możliwości biznesowych oraz aktywne poszukiwanie klientów
 • prowadzenie spotkań i prezentacji produktów u klienta
 • bezpośrednia bieżąca obsługa klientów (negocjacje, ustalanie szczegółowych warunków współpracy, nadzór nad właściwym przebiegiem współpracy)
 • przygotowywanie ofert handlowych zgodnie z wymaganiami klienta
 • udział w tworzeniu specyfikacji technicznej i biznesowej oferowanych rozwiązań
 • współpraca z zespołem sprzedażowym oraz developerami
 • tworzenie specyfikacji biznesowej i technicznej przy pomocy działu Presales oraz Development
 • rozumienie i stałe śledzenie trendów technologicznych
 • udział w wydarzeniach branżowych (targi, konferencje)

Wymagania:
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku sprzedażowym w branży IT
 • wykształcenie wyższe na kierunku technicznym
 • doświadczenie zawodowe w obszarze: robotyzacja / automatyzacja testów / DevOps / aplikacje do zarządzania tożsamością / Custom Development / Atlassian
 • znajomość zagadnień z obszaru IT
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz negocjacjach handlowych
 • zainteresowanie nowymi technologiami i chęć nauki w tym kierunku
 • portfolio zrealizowanych kontraktów sprzedażowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza lub na adres: praca@uniteam.pl


 


 

Przetwarzanie danych

 

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji i na przyszłe procesy rekrutacyjne o poniższej treści:

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………….. przez Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Zostałem/am poinformowany/a o tym, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zostałem poinformowany, że moje dane zostaną usunięte przez Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie po upływie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym je podałem/am.
 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:

 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Ks. J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym podał/a Pani/Pan swoje dane osobowe
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany
 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:

 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniteam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Ks. J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym podał/a Pani/Pan swoje dane osobowe
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany