Proof of Concept – automatyzacja testów w branży energetycznej

Proof of Concept – automatyzacja testów w branży energetycznej

[…]

Projekt typu Proof of Concept, który zrealizowano dla klienta z branży energetycznej. Jego celem było zautomatyzowanie testów aplikacji webowych, opartych na technologiach SIEBEL/Oracle oraz aplikacji desktopowej SELEN.

Wykonano konfigurację narzędzia IBM Rational Functional Tester, a także zautomatyzowano dwa scenariusze testowe. Następnie zweryfikowano możliwości integracji narzędzi IBM Rational z technologią SIEBIEL, a także stabilność rozwiązania po aktualizacji oprogramowania.

Do implementacji testów automatycznych wykorzystano narzędzie IBM Rational Functional Tester. Wdrożenie rozwiązania wpłynęło na skrócenie czasu wykonywania testów oraz poprawę przejrzystości procesu testowania.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.