Wdrożenie i rozwój systemu do zarządzania tożsamością i obiegiem wniosków dostępowych

Wdrożenie i rozwój systemu do zarządzania tożsamością i obiegiem wniosków dostępowych

[…]

Celem projektu było zautomatyzowanie obiegu wniosków dostępowych u klienta – lidera branży mediów w Polsce.

Stworzony system Access Management składa się dwóch aplikacji: Access Management oraz Identity Management. W ramach projektu wykonano analizę architektury, zainstalowano niezbędne komponenty oraz zaimplementowano model danych użytkowników w repozytorium. Następnie wdrożono procedury cyklicznego importu danych z istniejących systemów, a także integrację pomiędzy systemem obiegu wniosków a systemem zarządzania tożsamościami. Zaimplementowano moduły raportowe i obiegi wniosków dostępowych dla poszczególnych systemów.

Dla całości rozwiązania przeprowadzono testy synchronizacji, a także testy modelu danych użytkowników i procedur zabezpieczających. W rezultacie prac powstała centralna baza informacji o tożsamościach, jak również logika implementująca cykl życia tożsamości w organizacji. Przygotowano moduły integrujące rozwiązanie z kluczowymi systemami oraz portal webowy do zarządzania tożsamością. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu uporządkowano kwestię zarządzania prawami dostępu do zasobów informacyjnych oraz znacząco zmniejszył zapotrzebowanie na pracę manualną w tym obszarze.

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Wdrożenie i rozwój systemu do zarządzania tożsamością i obiegiem wniosków dostępowych
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej