Uniteam Release Management

Dobrze zorganizowany proces zarządzania wydaniami oprogramowania

Rola Release Managera przypomina nieco funkcję dyrygenta - odpowiednia wiedza i dopasowane narzędzia pozwalają efektywnie kierować “grą” zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie.
parallax background

Uniteam Release Management

Dobrze zorganizowany
proces zarządzania
wydaniami oprogramowania

Rola Release Managera przypomina nieco funkcję dyrygenta - odpowiednia wiedza
i dopasowane narzędzia pozwalają efektywnie kierować “grą” zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie.
 

Patrzymy na Release Management z perspektywy całego procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania w organizacji, uwzględniając wszelkie powiązania i zależności.


Możemy wesprzeć Twój zespół niezależnie od tego, czy dopiero myślisz o wdrożeniu zarządzania wydaniami, czy już masz doświadczenie na tym polu. Stawiamy na bliską współpracę i wspólnie realizowane prace koncepcyjne.

Patrzymy na Release Management z perspektywy całego procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania w organizacji, uwzględniając wszelkie powiązania i zależności.

Możemy wesprzeć Twój zespół niezależnie od tego, czy dopiero myślisz o wdrożeniu zarządzania wydaniami, czy już masz doświadczenie na tym polu. Stawiamy na bliską współpracę i wspólnie realizowane prace koncepcyjne.
Release Management rozumiemy jako jednolity proces, który umożliwia planowanie, realizację oraz monitorowanie prac zespołu odpowiedzialnego za wydania.
Potrzebne jest umiejętne łączenie prac projektowych z planowanymi wydaniami, by realizować je zgodnie z założeniami.
Dobrą praktyką jest rejestrowanie wszelkich prac w systemach w uspójnionym rejestrze zmian. Proces wydawniczy powinien opierać się na danych będących wynikiem procesu wytwórczego, testowego i wdrożeniowego.
Każda zmiana, która jest wytwarzana, testowana i wdrażana powinna być powiązana z potrzebą biznesową lub wykrytym błędem.
Release Management rozumiemy jako jednolity proces, który umożliwia planowanie, realizację oraz monitorowanie prac zespołu odpowiedzialnego za wydania. Potrzebne jest umiejętne łączenie prac projektowych z planowanymi wydaniami, by realizować je zgodnie z założeniami.
Dobrą praktyką jest rejestrowanie wszelkich prac w systemach w uspójnionym rejestrze zmian. Proces wydawniczy powinien opierać się na danych będących wynikiem procesu wytwórczego, testowego i wdrożeniowego.
Każda zmiana, która jest wytwarzana, testowana i wdrażana powinna być powiązana z potrzebą biznesową lub wykrytym błędem.

W ramach każdego procesu powstają powiązane ze sobą obiekty

W ramach każdego procesu powstają powiązane ze sobą obiekty

Na bazie doświadczeń projektowych opracowaliśmy schemat obejmujący zadania, role i zależności pomiędzy nimi, tak by pokazać pełne spektrum dobrze zorganizowanego procesu zarządzania wydaniami oprogramowania.

Na bazie doświadczeń projektowych opracowaliśmy schemat obejmujący zadania, role i zależności pomiędzy nimi, tak by pokazać pełne spektrum dobrze zorganizowanego procesu zarządzania wydaniami oprogramowania.

 
“Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych, ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów, a także większą kontrolę nad wdrożeniem m.in. dzięki bramkom jakości czy wskazaniu osób odpowiedzialnych i terminów. Release Manager ma możliwość sterowania zawartością wydania. Proces wdrożeń jest teraz w pełni audytowalny.”

Head of IT Operations, lider branży telewizyjnej
 
“Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych, ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów, a także większą kontrolę nad wdrożeniem m.in. dzięki bramkom jakości czy wskazaniu osób odpowiedzialnych i terminów. Release Manager ma możliwość sterowania zawartością wydania. Proces wdrożeń jest teraz w pełni audytowalny.”
Head of IT Operations, lider branży telewizyjnej

Uniteam Release Management

Opracowaliśmy również gotowe rozwiązanie - Uniteam Release Management. Na bazie doświadczeń z pracy z naszymi klientami, których uważnie wysłuchaliśmy, proponujemy unikalną kompozycję solidnego know-how w zakresie dobrych praktyk DevOps i sprawdzonych, efektywnie zintegrowanych narzędzi - Jira z wykorzystaniem rozszerzeń.

Uniteam Release Management

Opracowaliśmy również gotowe rozwiązanie - Uniteam Release Management. Na bazie doświadczeń z pracy z naszymi klientami, których uważnie wysłuchaliśmy, proponujemy unikalną kompozycję solidnego know-how w zakresie dobrych praktyk DevOps i sprawdzonych, efektywnie zintegrowanych narzędzi - Jira z wykorzystaniem rozszerzeń.

Widok wydania ma dobrze znaną formę zgłoszenia Jira. Rozbudowaliśmy go w taki sposób, by Release Manager "od ręki" miał dostęp do wszystkich najważniejszych informacji.

Podgląd zakresu wydania pozwala przyjrzeć się jego zawartości i zweryfikować ewentualne konflikty mogące wystąpić pomiędzy funkcjonalnościami.

Plan wydania umożliwia pełną kontrolę realizowanych prac i pozwala reagować na niespodziewane przestoje.

Udzielimy wsparcia Twojemu zespołowi, przekazując wiedzę zdobytą podczas zrealizowanych projektów.
Udzielimy wsparcia Twojemu zespołowi, przekazując wiedzę zdobytą podczas zrealizowanych projektów.

Obszary powiązane

Poznaj obszary powiązane z Release Management

DevOps Assessment

W niespełna 3 tygodnie stwórz spójny plan rozwoju Twojego IT!

Zrobione? Podaj dalej! Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.

Obszary powiązane

Poznaj obszary powiązane z Release Management

 

DevOps Assessment

W niespełna 3 tygodnie stwórz spójny plan rozwoju Twojego IT!

Zrobione? Podaj dalej! Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.
 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się, czy Uniteam Release Management
jest dla Ciebie?


 
Sebastian Myszak
tel. +48 608 295 357
e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl