Uniteam Release Management

Dobrze zorganizowany proces zarządzania wydaniami oprogramowania

Rola Release Managera przypomina nieco funkcję dyrygenta - odpowiednia wiedza i dopasowane narzędzia pozwalają efektywnie kierować “grą” zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie.
parallax background

Uniteam Release Management

Dobrze zorganizowany
proces zarządzania
wydaniami oprogramowania

Rola Release Managera przypomina nieco funkcję dyrygenta - odpowiednia wiedza
i dopasowane narzędzia pozwalają efektywnie kierować “grą” zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie.
 

Patrzymy na Release Management z perspektywy całego procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania w organizacji, uwzględniając wszelkie powiązania i zależności.


Możemy wesprzeć Twój zespół niezależnie od tego, czy dopiero myślisz o wdrożeniu zarządzania wydaniami, czy już masz doświadczenie na tym polu. Stawiamy na bliską współpracę i wspólnie realizowane prace koncepcyjne.

Patrzymy na Release Management z perspektywy całego procesu wytwarzania i wdrażania oprogramowania w organizacji, uwzględniając wszelkie powiązania i zależności.

Możemy wesprzeć Twój zespół niezależnie od tego, czy dopiero myślisz o wdrożeniu zarządzania wydaniami, czy już masz doświadczenie na tym polu. Stawiamy na bliską współpracę i wspólnie realizowane prace koncepcyjne.
Release Management rozumiemy jako jednolity proces, który umożliwia planowanie, realizację oraz monitorowanie prac zespołu odpowiedzialnego za wydania.
Potrzebne jest umiejętne łączenie prac projektowych z planowanymi wydaniami, by realizować je zgodnie z założeniami.
Dobrą praktyką jest rejestrowanie wszelkich prac w systemach w uspójnionym rejestrze zmian. Proces wydawniczy powinien opierać się na danych będących wynikiem procesu wytwórczego, testowego i wdrożeniowego.
Każda zmiana, która jest wytwarzana, testowana i wdrażana powinna być powiązana z potrzebą biznesową lub wykrytym błędem.
Release Management rozumiemy jako jednolity proces, który umożliwia planowanie, realizację oraz monitorowanie prac zespołu odpowiedzialnego za wydania. Potrzebne jest umiejętne łączenie prac projektowych z planowanymi wydaniami, by realizować je zgodnie z założeniami.
Dobrą praktyką jest rejestrowanie wszelkich prac w systemach w uspójnionym rejestrze zmian. Proces wydawniczy powinien opierać się na danych będących wynikiem procesu wytwórczego, testowego i wdrożeniowego.
Każda zmiana, która jest wytwarzana, testowana i wdrażana powinna być powiązana z potrzebą biznesową lub wykrytym błędem.

W ramach każdego procesu powstają powiązane ze sobą obiekty

W ramach każdego procesu powstają powiązane ze sobą obiekty

Proces wydawniczy_release-management-uniteam-zarzadzanie-wdrozeniami

Na bazie doświadczeń projektowych opracowaliśmy schemat obejmujący zadania, role i zależności pomiędzy nimi, tak by pokazać pełne spektrum dobrze zorganizowanego procesu zarządzania wydaniami oprogramowania.

Na bazie doświadczeń projektowych opracowaliśmy schemat obejmujący zadania, role i zależności pomiędzy nimi, tak by pokazać pełne spektrum dobrze zorganizowanego procesu zarządzania wydaniami oprogramowania.

 
“Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych, ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów, a także większą kontrolę nad wdrożeniem m.in. dzięki bramkom jakości czy wskazaniu osób odpowiedzialnych i terminów. Release Manager ma możliwość sterowania zawartością wydania. Proces wdrożeń jest teraz w pełni audytowalny.”

Head of IT Operations, lider branży telewizyjnej
 
“Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych, ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów, a także większą kontrolę nad wdrożeniem m.in. dzięki bramkom jakości czy wskazaniu osób odpowiedzialnych i terminów. Release Manager ma możliwość sterowania zawartością wydania. Proces wdrożeń jest teraz w pełni audytowalny.”
Head of IT Operations, lider branży telewizyjnej

Uniteam Release Management

Opracowaliśmy również gotowe rozwiązanie - Uniteam Release Management. Na bazie doświadczeń z pracy z naszymi klientami, których uważnie wysłuchaliśmy, proponujemy unikalną kompozycję solidnego know-how w zakresie dobrych praktyk DevOps i sprawdzonych, efektywnie zintegrowanych narzędzi - Jira z wykorzystaniem rozszerzeń.

Uniteam Release Management

Opracowaliśmy również gotowe rozwiązanie - Uniteam Release Management. Na bazie doświadczeń z pracy z naszymi klientami, których uważnie wysłuchaliśmy, proponujemy unikalną kompozycję solidnego know-how w zakresie dobrych praktyk DevOps i sprawdzonych, efektywnie zintegrowanych narzędzi - Jira z wykorzystaniem rozszerzeń.

Widok wydania ma dobrze znaną formę zgłoszenia Jira. Rozbudowaliśmy go w taki sposób, by Release Manager "od ręki" miał dostęp do wszystkich najważniejszych informacji.

Podgląd zakresu wydania pozwala przyjrzeć się jego zawartości i zweryfikować ewentualne konflikty mogące wystąpić pomiędzy funkcjonalnościami.

Plan wydania umożliwia pełną kontrolę realizowanych prac i pozwala reagować na niespodziewane przestoje.

Udzielimy wsparcia Twojemu zespołowi, przekazując wiedzę zdobytą podczas zrealizowanych projektów.

wydanie screen

image (2)

plan wydania screen

Udzielimy wsparcia Twojemu zespołowi, przekazując wiedzę zdobytą podczas zrealizowanych projektów.

Obszary powiązane

Poznaj obszary powiązane z Release Management
obrazek-wyrozniajacy-blog_optimized

DevOps Assessment

W niespełna 3 tygodnie stwórz spójny plan rozwoju Twojego IT!

Zrobione? Podaj dalej! Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.

Obszary powiązane

Poznaj obszary powiązane z Release Management

 

DevOps Assessment

W niespełna 3 tygodnie stwórz spójny plan rozwoju Twojego IT!

Zrobione? Podaj dalej! Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.
 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się, czy Uniteam Release Management
jest dla Ciebie?


 
Sebastian Myszak
tel. +48 608 295 357
e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl     
    Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego