12 lipca 2019

Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release dla naszego klienta z branży mediów

W ramach projektu wykonano wdrożenie narzędzia do automatyzacji deploymentu aplikacji oraz jego integrację z innymi systemami klienta. Przeprowadzono warsztaty z klientem i zautomatyzowano deployment 12 aplikacji. Następnie […]
12 lipca 2019

Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release

Projekt obejmował wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release dla naszego klienta z branży mediów. Celem było skonfigurowanie i uruchomienie produkcyjne systemu wspomagającego zarządzanie […]
12 lipca 2019

Automatyzacja testów aplikacji ewidencjonującej wykorzystanie materiałów podlegających prawom autorskim

Projekt zrealizowano dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Zautomatyzowano testy aplikacji webowej, która odpowiada za tworzenie ewidencji wykorzystanych materiałów podlegających prawom […]
12 lipca 2019

Wdrożenie i rozbudowa systemu IBM Aspera

W ramach projektu realizowanego dla lidera branży mediów w Polsce przeprowadzono wdrożenie i gruntowną rozbudowę systemu IBM Aspera. Oprogramowanie służy do szybkiego transferu plików […]
12 lipca 2019

Platforma e-learningowa Moodle

Celem projektu było stworzenie platformy służącej do przeprowadzania szkoleń dla pracowników IT. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mają możliwość m.in. kontaktu z trenerem, uczestniczenia […]
12 lipca 2019

Usprawnienie procesów zarządzania zasobami – plugin Atlassian Insight

Celem projektu było ujednolicenie procesów zarządzania zasobami zarówno hardware, jak i software. Rozwiązanie przygotowano w oparciu o narzędzie Jira i rozbudowane o plugin Insight. Zaimplementowano […]