parallax background

CI/CD

Wydajny pipeline oparty na najlepszych praktykach DevOps

 

CI/CD

Wydajny pipeline oparty na najlepszych praktykach DevOps

 

Cel CI/CD to stworzenie spójnego, zautomatyzowanego procesu budowania i testowania oprogramowania, a następnie jego wdrażania i obsługi. Dzięki CI/CD każda zmiana w kodzie jest aktualizowana regularnie w niewielkich odstępach czasu, odciążając zespoły od rutynowych zadań.

Cel CI/CD to stworzenie spójnego, zautomatyzowanego procesu budowania i testowania oprogramowania, a następnie jego wdrażania i obsługi. Dzięki CI/CD każda zmiana w kodzie jest aktualizowana regularnie w niewielkich odstępach czasu, odciążając zespoły od rutynowych zadań.

 • Opracowanie strategii DevOps
 • Budowanie generycznego pipeline na wiele środowisk
 • Obsługa private cloud i public cloud
 • Separacja komponentów od procesów CI/CD
 • Zarządzanie konfiguracją i sekretami
 • Implementacja „no trust” w procesie wdrożeniowym
 • Zarządzanie dostępami i uprawnieniami w narzędziach CI/CD
 • Event driven deployment
 • Przenaszalność konfiguracji między środowiskami
 • Implementacja bramek jakościowych w procesie CI/CD
 • Integracja z CMDB
 • Integracja z procesami IT zaimplementowanymi w JIRA
 • Infrastructure as a Code (IAAC)
 • Orkiestracja kontenerami oraz konteneryzacja systemów i aplikacji
 • Monitoring środowiska CI/CD

Skontaktuj się z nami

 

Sebastian Myszak
tel. +48 608 295 357
e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl