parallax background

Uniteam Devops Assessment

W niespełna 3 tygodnie
stwórz spójny plan
rozwoju Twojego IT

 

Uniteam Devops Assessment

W niespełna 3 tygodnie
stwórz spójny plan
rozwoju Twojego IT

 

Zrobione? Podaj dalej!


Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.
 
 

Zrobione? Podaj dalej!

Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.
Rozwiń...
Do tego potrzeba świadomości, że nasza rola nie ogranicza się tylko do doskonałej pracy na swoim odcinku, ale i sprawnego przekazania lub odebrania inicjatywy od innych. Jednak współpraca w działach IT nie zawsze wygląda jak perfekcyjny bieg sztafety medalowej. Jak usprawnić komunikację, kooperację i wzajemne wsparcie w zespole? Co zrobić, by Development i Operations sprawnie realizowały wspólne cele zgodnie z wyznaczonymi priorytetami, a pracownicy wiedzieli od kogo przejąć lub komu przekazać swoją pracę?

Uniteam DevOps Assessment
kluczowe informacje

3 tygodnie

czas trwania Uniteam DevOps Assessment

8 organizacji

zaufało nam już 8 dużych organizacji

2,5 dnia

zaangażowanie na osobę w Twoim IT

35 000 zł

cena Uniteam
DevOps Assessment


Uniteam DevOps Assessment
kluczowe informacje

3 tygodnie

czas trwania Uniteam DevOps Assessment

8 organizacji

zaufało nam już 8 dużych organizacji

2,5 dnia

zaangażowanie na osobę w Twoim IT

35 000 zł

cena Uniteam
DevOps Assessment


"Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić m.in. kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych oraz ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów. W rezultacie projektu zapewniono możliwość sterowania zawartością wydania, a także automatycznego tworzenia i uzupełniania paczek. Mamy pełną kontrolę nad wdrożeniem.” - Head of IT Operations
Czytaj więcej...

„Podczas wdrożenia zrealizowano obsługę ponad 160 procesów deploymentowych, co doprowadziło do obsługi w »ścieżce automatycznej« ponad 40% wszystkich wdrożeń na środowiskach testowych i produkcyjnych. Projekt dał też solidną podstawę do autoamtyzacji pozostałych systemów.” - Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania

Jaki jest cel DevOps Assessment?

Celem prac jest stworzenie roadmapy rekomendowanych usprawnień w obszarze technicznym, procesowym i komunikacyjnym. Usprawnienia opisują proponowane do podjęcia działania, stan aktualny i oczekiwany efekt ich realizacji.Dostosowane do priorytetów i celów firmy, takich jak:

Czas

Skrócenie czasu dostarczania zmian na produkcję

Niezawodność

Zwiększenie niezawodności i dostępności systemów

Pracochłonność

Zmniejszenie pracochłonności i lepsza niezawodność obsługi Release

Jakość

Mniejsza liczba błędów i szybsza integracja na pierwszym środowisku integracyjnym

Komunikacja

Poprawa komunikacji pomiędzy zespołami

Jaki jest cel DevOps Assessment?

Celem prac jest stworzenie roadmapy rekomendowanych usprawnień w obszarze technicznym, procesowym i komunikacyjnym.
Usprawnienia opisują proponowane do podjęcia działania, stan aktualny i oczekiwany efekt ich realizacji.


Dostosowane do priorytetów i celów firmy, takich jak:

Czas

Skrócenie czasu dostarczania zmian na produkcję

Niezawodność

Zwiększenie niezawodności i dostępności systemów

Pracochłonność

Zmniejszenie pracochłonności i lepsza niezawodność obsługi Release

Jakość

Mniejsza liczba błędów i szybsza integracja na pierwszym środowisku integracyjnym

Komunikacja

Poprawa komunikacji pomiędzy zespołami

Co obejmuje DevOps Assessment?

 
 

Co obejmuje DevOps Assessment?

 

Kiedy warto uruchomić Uniteam DevOps Assessment?


assessment_icons-01

Błędy w testach stają się zmartwieniem całej organizacji

assessment_icons-02

Przed nami ważne i złożone projekty


assessment_icons-03

Potrzebujemy usprawnień, ale nie wiemy od jakich obszarów zacząć

assessment_icons-04

Chcemy szybciej wprowadzać zmiany
w kluczowych produktach

Kiedy warto uruchomić Uniteam DevOps Assessment?


assessment_icons-01

Błędy w testach stają się zmartwieniem całej organizacji

assessment_icons-02

Przed nami ważne i złożone projekty

assessment_icons-03

Potrzebujemy usprawnień, ale nie wiemy od jakich obszarów zacząć

assessment_icons-04

Chcemy szybciej wprowadzać zmiany w kluczowych produktach

Jak przebiega Uniteam Devops Assessment?


Uniteam DevOps Assessment trwa 3 tygodnie. Maksymalne przewidywane zaangażowanie członków Twojego zespołu nie przekroczy w tym czasie 2,5 dnia roboczego dla każdego uczestnika.
 • Tydzień 1

  Kick-off - rozpoczęcie projektu
  Pierwszy warsztat techniczny
  Drugi warsztat techniczny
 • Tydzień 2

  Warsztat procesowy
  Warsztat usprawnień
 • Tydzień 3

  Przygotowanie raportu
  Podsumowanie prac i przekazanie raportu
Czytaj więcej...
Dzięki Uniteam Devops Assessment powstaje roadmapa, która oprócz wyznaczonych celów wskazuje inicjatywy umożliwiające ich realizację. Inicjatywy mają ustaloną kolejność realizacji. W warsztaty angażujemy specjalistów z różnych obszarów: developerów, administratorów, testerów, analityków, kierowników projektu, release managerów, przedstawicieli biznesu i bezpieczeństwa.

W wyniku Uniteam Devops Assessment wszyscy uczestnicy są w pełni świadomi tego, jakie zmiany są korzystne dla organizacji, a ewentualny opór przed ich wprowadzaniem jest znacznie mniejszy.

Jak wygląda raport końcowy z DevOps Assessment?

Raport z DevOps Assessment to nic innego jak gotowa lista rekomendowanych usprawnień, przygotowana w oparciu o zebrane w ramach warsztatów dane. Opracowywany jest w formie zestawienia, którego przykład znajdziesz poniżej:
    Usprawnienie Obszar Stan Aktualny Uzasadnienie
    Uruchomienie repozytorium kodu Repozytorium kodu źródłowego aktualnie kod przechowywany jest lokalnie
    i nie jest wersjonowany
   • repozytorium kodu wymusza wersjonowanie i porządek
   • uruchomienie repozytorium kodu pozwoli na podjęcie kolejnych usprawnień
   • Wyniesienie wartości zmiennych dot. środowisk do plików z konfiguracją Build aktualnie kod dostarczany jest pod konkretne środowisko
   • wyniesienie wartości zmiennych uniezależni kod od docelowego środowiska
   • zmniejszenie ilości błędów przy przenoszeniu kodu pomiędzy środowiskami
   • Wprowadzenie generycznego procesu deploymentu (standaryzacja) Deploy aktualnie do każdego zlecenia
    patchowania dostarczana jest dedykowana instrukcja
   • standaryzacja wyeliminuje każdorazową pracę nad instrukcją patchowania
   • sprawniejsza komunikacja między administratorami i developerami w zakresie przebiegu procesu realizowanego patchowania
   • standaryzacja procesu umożliwi rozpoczęcia prac nad automatyzacją
   • Przeprowadzenie Uniteam DevOps Assessment pozwala uzyskać jasny obraz sytuacji organizacji i zidentyfikować obszary, które mogłyby funkcjonować jeszcze lepiej

    Jak wygląda raport końcowy z DevOps Assessment?

    Raport z DevOps Assessment to nic innego jak gotowa lista rekomendowanych usprawnień, przygotowana w oparciu o zebrane w ramach warsztatów dane. Opracowywany jest w formie zestawienia, którego przykład znajdziesz poniżej:

    Przeprowadzenie Uniteam DevOps Assessment pozwala uzyskać jasny obraz sytuacji organizacji i zidentyfikować obszary, które mogłyby funkcjonować jeszcze lepiej

    Skontaktuj się z nami i zamów Uniteam DevOps Assessment


     
    Sebastian Myszak
    tel. +48 608 295 357
    e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl