DevOps Assessment

 
 

Piłka nożna to brutalny sport – kto choć raz widział mecz ligi angielskiej, ten wie, że zasady fair play są traktowane przez tamtejsze drużyny, delikatnie mówiąc, z przymrużeniem oka. Zawodnicy grają nieczysto z uśmiechem na twarzy i za nic sobie mają gwizdek sędziego czy kolor podnoszonych kartoników. Wszystko to w imię wyższej idei, czyli wygranej zespołu – czy na pewno? W grach drużynowych chodzi przecież o kooperację, wzajemne wsparcie i dobrą komunikację. Współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w działach IT często wygląda jak mecz pełen fauli – a gdyby tak, Development i Operations grały w jednej drużynie i miały wspólny cel?
Podejście DevOps zmienia sposób myślenia o funkcjonowaniu departamentów IT w organizacjach. Założenie jest proste – łączymy wysiłki zespołów rozwoju i utrzymania (Development i Operations), stawiając na bliską komunikację i wzajemnie zaangażowanie. Otrzymujemy krótszy czas przygotowywania rozwiązań informatycznych, przy jednoczesnej poprawie jakości. Jest to możliwe dzięki usprawnieniu kluczowych procesów, wspomaganym przez automatyzację konfiguracji infra­struktury oraz procesów, a także stałą kontrolę efektywności wprowadzanych zmian. Te z kolei powinny być wprowadzane w sposób płynny i bez nagłych zmian w sposobie pracy, aby nie spowodować nawet tymczasowego spad­ku efektywności. Dlatego ważne jest przygotowanie dokładnego planu działań, mających na celu wdro­żenie praktyk DevOps w uporządkowany, przemyślany i maksymalizujący zyski sposób.

Zbadaj swoje obecne możliwości i stwórz spójny plan usprawnień IT

DevOps Assessment zakłada przygotowanie takiego planu, w oparciu o wspólnie określone cele biznesowe Klienta. Dla każdego celu definiujemy inicjatywy pozwalające go osiągnąć, a także określamy wskaźniki umożliwiające kontrolę stopnia osiągnięcia celu. Cele biznesowe mogą dotyczyć np.:
Zanim jednak określimy i wdrożymy inicjatywy, dokładnie poznajemy aktualny sposób działania organizacji. DevOps Assessment rozpoczynamy od analizy dojrzałości orga­nizacji, realizowanej w oparciu Model Dojrzałości DevOps. Obejmuje on cztery obszary: plan/measure, development/test, release/deploy, monitor/optimize. Bazując na wspomnianym Modelu Dojrzałości, w ramach DevOps Assessment zakładamy:
  • analizę dojrzałości DevOps organizacji, podczas której określamy cele biznesowe poprzez spotkania z kadrą kierowniczą i warsztaty ze specjalistami,
  • przygotowanie wniosków z Assessmentu, czyli: ocenę dojrzałości, identyfikację inicjatyw, propozycje wskaźników efektywności, plan wdrażania rekomendowanych zmian,
  • prezentację wyników Assessmentu.

Dzięki DevOps Assessment możesz:

  • dokładnie zrozumieć swoje obecne możliwości i określić gotowość Twojego działu IT do wdrażania rozwiązań DevOps, wykorzystując pomiary wskaźników oraz podsumowującą Assessment prezentację,
  • jasno określić obszary usprawnień, w oparciu o szczegółową analizę aktualnych praktyk,
  • stworzyć indywidualny plan usprawnień, uwzględniający procesy, ludzi i narzędzia, maksymalizujące przyszły sukces inwestycji.