parallax background

Uniteam Devops Assessment

W zaledwie 15 dni
oceń swoją sytuację
i możliwości usprawnień

 

Uniteam Devops Assessment

W zaledwie 15 dni
oceń swoją sytuację
i możliwości usprawnień

 

Dzięki Uniteam DevOps Assessment określisz obszary, które wymagają wsparcia


Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.
 
 

Dzięki Uniteam DevOps Assessment
określisz obszary, które wymagają wsparcia


Dobra współpraca zespołów rozwoju i utrzymania w IT powinna przypominać bieg sztafety. W tej konkurencji ważne jest, aby w strefie zmian każdy mógł szybko rozpocząć swój bieg. Dzięki Uniteam DevOps Assessment możesz ustandaryzować i usprawnić działania, pozytywnie wpływając na dynamikę funkcjonowania organizacji.


Rozwiń...
Do tego potrzeba świadomości, że nasza rola nie ogranicza się tylko do doskonałej pracy na swoim odcinku, ale i sprawnego przekazania lub odebrania inicjatywy od innych. Jednak współpraca w działach IT nie zawsze wygląda jak perfekcyjny bieg sztafety medalowej. Jak usprawnić komunikację, kooperację i wzajemne wsparcie w zespole? Co zrobić, by Development i Operations sprawnie realizowały wspólne cele zgodnie z wyznaczonymi priorytetami, a pracownicy wiedzieli od kogo przejąć lub komu przekazać swoją pracę?

Uniteam DevOps Assessment zakłada przygotowanie spójnego planu usprawnień Twojego IT na podstawie wspólnie ustalonych celów biznesowych

Mając świadomość celów, definiujemy zakres działań do podjęcia w ramach usprawnień, jednocześnie patrząc na całość organizacji w szerszym kontekście. Często sugerujemy dodatkowe inicjatywy towarzyszące. Szukamy również wszelkich możliwych wskaźników, które pozwalałby zmierzyć skuteczność procesów.

Jak przebiega Uniteam Devops Assessment?
Rozwiń...
Do tego potrzeba świadomości, że nasza rola nie ogranicza się tylko do doskonałej pracy na swoim odcinku, ale i sprawnego przekazania lub odebrania inicjatywy od innych. Jednak współpraca w działach IT nie zawsze wygląda jak perfekcyjny bieg sztafety medalowej. Jak usprawnić komunikację, kooperację i wzajemne wsparcie w zespole? Co zrobić, by Development i Operations sprawnie realizowały wspólne cele zgodnie z wyznaczonymi priorytetami, a pracownicy wiedzieli od kogo przejąć lub komu przekazać swoją pracę?

Uniteam DevOps Assessment zakłada przygotowanie spójnego planu usprawnień Twojego IT na podstawie wspólnie ustalonych celów biznesowych

Mając świadomość celów, definiujemy zakres działań do podjęcia w ramach usprawnień, jednocześnie patrząc na całość organizacji w szerszym kontekście. Często sugerujemy dodatkowe inicjatywy towarzyszące. Szukamy również wszelkich możliwych wskaźników, które pozwalałby zmierzyć skuteczność procesów.

Jak przebiega Uniteam Devops Assessment?
Krok 1
Określamy cele biznesowe dla
Uniteam Devops Assessment
Krok 2
Definiujemy zakres dla Uniteam Devops Assessment
Krok 3
Przeprowadzamy warsztaty z zespołami i identyfikujemy usprawnienia
Krok 4
Dostarczamy raport końcowy: listę usprawnień, priorytety, harmonogram
Krok 5
Proponujemy wsparcie w realizacji usprawnień
Krok 1
Określamy cele biznesowe dla
Uniteam Devops Assessment
Krok 2
Definiujemy zakres dla Uniteam Devops Assessment
Krok 3
Przeprowadzamy warsztaty z zespołami i identyfikujemy usprawnienia
Krok 4
Dostarczamy raport końcowy: listę usprawnień, priorytety, harmonogram
Krok 5
Proponujemy wsparcie w realizacji usprawnień
 
Zobacz, czego mogą dotyczyć cele biznesowe
 

Dlaczego warto przeprowadzić
Uniteam Devops Assessment?

Dzięki Uniteam Devops Assessment powstaje roadmapa, która oprócz wyznaczonych celów wskazuje inicjatywy umożliwiające ich realizację. Inicjatywy mają ustaloną kolejność realizacji. W warsztaty angażujemy specjalistów z różnych obszarów: developerów, administratorów, testerów, analityków, kierowników projektu, release managerów, przedstawicieli biznesu i bezpieczeństwa.
W wyniku Uniteam Devops Assessment wszyscy uczestnicy są w pełni świadomi tego, jakie zmiany są korzystne dla organizacji, a ewentualny opór przed ich wprowadzaniem jest znacznie mniejszy.

Dlaczego warto przeprowadzić Uniteam Devops Assessment?

Dzięki Uniteam Devops Assessment powstaje roadmapa, która oprócz wyznaczonych celów wskazuje inicjatywy umożliwiające ich realizację. Inicjatywy mają ustaloną kolejność realizacji. W warsztaty angażujemy specjalistów z różnych obszarów: developerów, administratorów, testerów, analityków, kierowników projektu, release managerów, przedstawicieli biznesu i bezpieczeństwa. W wyniku Uniteam Devops Assessment wszyscy uczestnicy są w pełni świadomi tego, jakie zmiany są korzystne dla organizacji, a ewentualny opór przed ich wprowadzaniem jest znacznie mniejszy.

W jaki sposób przebiega cały proces?


W trakcie Uniteam DevOps Assessment przeprowadzane są warsztaty z zespołami, których celem jest identyfikacja możliwych do wprowadzenia usprawnień w perspektywie technicznej, procesowej i komunikacyjnej.

Kiedy warto przeprowadzić Uniteam Devops Assessment?Efektem Uniteam DevOps Assessment jest stworzenie roadmapy rekomendowanych usprawnień. Usprawnienia te realizowane są przez mniejsze inicjatywy, w których opisujemy proponowane do podjęcia działania, stan aktualny i oczekiwany efekt ich realizacji.

Jakie korzyści wynikają przeprowadzenia Uniteam Devops Assessment?

Dowiedz się jeszcze więcej...Uniteam Devops Assessment opiera się na bezpośredniej relacji i wspólnej pracy w miejscu funkcjonowania organizacji. Inicjatywy identyfikujemy wspólnie z zespołami. Celem takiego podejścia jest uzyskanie po assessmencie wniosków, z którymi zgadzają się wszyscy uczestnicy procesu. Dzięki temu stale wzrasta zaangażowanie zespołów we wspólne poszukiwanie usprawnień. Zaangażowanie zawsze przekłada się na silną potrzebę dokonania planowanych zmian. Z naszych obserwacji wynika, że takie podejście ma kolosalne znaczenie dla umocnienia procesu zmiany, ponieważ jej beneficjenci są najbardziej zainteresowani realizacją wniosków usprawnieniowych.

W jaki sposób przebiega cały proces?

W trakcie DevOps Assessment przeprowadzane są warsztaty z zespołami, których celem jest identyfikacja możliwych do wprowadzenia usprawnień w perspektywie technicznej, procesowej i komunikacyjnej.

Kiedy warto przeprowadzić Uniteam Devops Assessment?


Efektem Uniteam DevOps Assessment jest stworzenie roadmapy rekomendowanych usprawnień. Usprawnienia te realizowane są przez mniejsze inicjatywy, w których opisujemy proponowane do podjęcia działania, stan aktualny i oczekiwany efekt ich realizacji.

Jakie korzyści wynikają przeprowadzenia Uniteam Devops Assessment?

Dowiedz się jeszcze więcej...Uniteam Devops Assessment opiera się na bezpośredniej relacji i wspólnej pracy w miejscu funkcjonowania organizacji. Inicjatywy identyfikujemy wspólnie z zespołami. Celem takiego podejścia jest uzyskanie po assessmencie wniosków, z którymi zgadzają się wszyscy uczestnicy procesu. Dzięki temu stale wzrasta zaangażowanie zespołów we wspólne poszukiwanie usprawnień. Zaangażowanie zawsze przekłada się na silną potrzebę dokonania planowanych zmian. Z naszych obserwacji wynika, że takie podejście ma kolosalne znaczenie dla umocnienia procesu zmiany, ponieważ jej beneficjenci są najbardziej zainteresowani realizacją wniosków usprawnieniowych.Skorzystaj z Uniteam DevOps Assessment. Ustal, co jest ważne. Wybierz priorytety i zacznij z pełną świadomością wprowadzać kluczowe usprawnienia w pierwszej kolejności.


 

Już teraz umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem
Sebastian Myszak - Presales Director
tel. +48 608 295 357
e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl


 

Kiedy warto uruchomić Uniteam DevOps Assessment?


assessment_icons-01

Błędy w testach stają się zmartwieniem całej organizacji

assessment_icons-02


Przed nami ważne i złożone projekty


assessment_icons-03

Potrzebujemy usprawnień, ale nie wiemy od jakich obszarów zacząć

assessment_icons-04

Chcemy szybciej wprowadzać zmiany kluczowych produktach

Kiedy warto uruchomić Uniteam DevOps Assessment?


assessment_icons-01

Błędy w testach stają się zmartwieniem całej organizacji

assessment_icons-02


Przed nami ważne i złożone projekty


assessment_icons-03

Potrzebujemy usprawnień, ale nie wiemy od jakich obszarów zacząć

assessment_icons-04

Chcemy szybciej wprowadzać zmiany kluczowych produktach

Korzyści z Uniteam Devops Assessment

Współpracując z rozpoznawalnymi na rynku organizacjami, wypracowaliśmy swój model prowadzenia assessmentu, który cieszy się pozytywnymi opiniami Klientów.


Korzyści z Uniteam Devops Assessment

Współpracując z rozpoznawalnymi na rynku organizacjami, wypracowaliśmy swój model prowadzenia assessmentu, który cieszy się pozytywnymi opiniami Klientów.
Przeprowadzenie Uniteam DevOps Assessment pozwala uzyskać jasny obraz sytuacji organizacji i zidentyfikować obszary, które mogłyby funkcjonować jeszcze lepiej.


Dołącz do grona Klientów, którzy nam zaufali:

Chcesz dowiedzieć się więcej o Uniteam DevOps Assessment?
Skontaktuj się z nami:

 
Sebastian Myszak - Presales Director
tel. +48 608 295 357
e-mail: sebastian.myszak@uniteam.pl