12 lipca 2019

Platforma e-learningowa Moodle

Celem projektu było stworzenie platformy służącej do przeprowadzania szkoleń dla pracowników IT. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mają możliwość m.in. kontaktu z trenerem, uczestniczenia […]
12 lipca 2019

Usprawnienie procesów zarządzania zasobami – plugin Atlassian Insight

Celem projektu było ujednolicenie procesów zarządzania zasobami zarówno hardware, jak i software. Rozwiązanie przygotowano w oparciu o narzędzie Jira i rozbudowane o plugin Insight. Zaimplementowano […]
12 lipca 2019

Wdrożenie rozwiązania do raportowania prac

Dla naszego klienta, reprezentującego branżę zarządzania flotą, wdrożyliśmy rozwiązanie służące do raportowania prowadzonych prac w szczegółowy sposób. Dostosowano strukturę danych pod nowe narzędzie […]
12 lipca 2019

D&D – Development & Delivery

Projekt realizujemy dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Jego celem jest kompleksowe usprawnienie procesów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem oprogramowania w organizacji […]
12 lipca 2019

Robotyzacja procesów biznesowych

Dla jednego z naszych klientów, lidera branży energetycznej w Polsce, zrealizowaliśmy projekt dotyczący robotyzacji procesów biznesowych. Zrobotyzowano 3 procesy przy wykorzystaniu 8 technologii, m.in. IBM […]
12 lipca 2019

Automatyzacja testów aplikacji do zarządzania sprzedażą reklam

Celem projektu była automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji służącej do zarządzania sprzedażą reklam. W ramach prac projektowych przygotowano środowisko deweloperskie i przeprowadzono dokładną analizę […]