12 lipca 2019

Wdrożenie rozwiązania do raportowania prac

Dla naszego klienta, reprezentującego branżę zarządzania flotą, wdrożyliśmy rozwiązanie służące do raportowania prowadzonych prac w szczegółowy sposób. Dostosowano strukturę danych pod nowe narzędzie […]
12 lipca 2019

D&D – Development & Delivery

Projekt realizujemy dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Jego celem jest kompleksowe usprawnienie procesów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem oprogramowania w organizacji […]
12 lipca 2019

Robotyzacja procesów biznesowych

Dla jednego z naszych klientów, lidera branży energetycznej w Polsce, zrealizowaliśmy projekt dotyczący robotyzacji procesów biznesowych. Zrobotyzowano 3 procesy przy wykorzystaniu 8 technologii, m.in. IBM […]
12 lipca 2019

Automatyzacja testów aplikacji do zarządzania sprzedażą reklam

Celem projektu była automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji służącej do zarządzania sprzedażą reklam. W ramach prac projektowych przygotowano środowisko deweloperskie i przeprowadzono dokładną analizę […]
12 lipca 2019

Standaryzacja paczki wdrożeniowej

Projekt zrealizowano dla naszego klienta, światowego lidera produkcji części motoryzacyjnych. Jego celem było ustandaryzowanie paczki wdrożeniowej jednego z kluczowych systemów. Przeprowadzono […]
12 lipca 2019

DevOps Assessment dla obszaru rozwoju i utrzymania systemów komunikacji

Projekt zrealizowano dla klienta z branży finansowej. Jego celem była identyfikacja inicjatyw, umożliwiających usprawnienie pracy w zespole rozwoju i utrzymana systemów służących do komunikacji […]