Stworzenie customowych pluginów do zarządzania zasobami