Automatyzacja testów

 
 

Trening czyni mistrza – to powiedzenie zna każdy. Wyobraźmy sobie, że piłkarze grają ważny mecz bez sprawdzenia w neutralnych warunkach jak działa założona taktyka, czy przećwiczenia indywidualnych umiejętności. Nikogo więc nie powinno dziwić, że nawet najlepsze drużyny na świecie często decydują się na mecze sparingowe, podczas których testują taktykę, a także szlifują strzały, drybling czy precyzję podania. Są tylko ludźmi, a sprawdzając się przed kluczowymi rozgrywkami mają szansę zmniejszyć liczbę pomyłek, które mogą zadecydować o zwycięstwie drużyny. Osoby pracujące przy produkcji i wdrażaniu oprogramowania również są tylko ludźmi – potrzebują możliwości przetestowania rezultatów swojej pracy w neutralnych warunkach. Szczególnie, jeśli ich błąd może wpłynąć na pracę całego działu IT.
Jednym z najbardziej czasochłonnych momentów podczas testów nowych funkcjonalności i poprawek w aplikacjach, są testy integracyjne. Weryfikacji komunikacji między systemami dokonuje się na zintegrowanym środowisku, aby sprawdzić złożone procesy, które realizowane są przez wiele systemów. Każdy dzień trwania tych testów wymaga zaangażowania wielu osób – przedstawicieli wszystkich zaangażowanych systemów – i dużego nakładu ich pracy. Zdarza się, że w testy integracyjne zaangażowane są niemalże całe zespoły. Automatyzacja testów regresywnych pozwala wyeliminować konieczność manualnego testowania przebiegu całego procesu – etapy, w których nie zostały wprowadzone zmiany, mogą zostać sprawdzone automatycznie. Dzięki temu specjaliści spędzają mniej czasu na testach integracyjnych i mogą szybciej wrócić do swoich właściwych obowiązków.

"Automatyzacja testów umożliwia wcześniejsze doprowadzenie procesu do etapu, w którym użytkownik biznesowy może zweryfikować zamówioną funkcjonalność — bez konieczności żmudnego i czasochłonnego przechodzenia przez cały proces trwający niekiedy nawet kilkadziesiąt minut. "

Automatyzacja testów jest znacznym udogodnieniem również dla użytkowników biznesowych, uczestniczących w testach akceptacyjnych. Przedstawiciel biznesu występuje tutaj jako odbiorca funkcjonalności, który ma ostatecznie potwierdzić, że dostarczona funkcjonalność aplikacji działa poprawnie. Podobnie jak przy testach integracyjnych, użytkownik biznesowy często stawiany jest przed koniecznością manualnego przejścia przez cały proces. Wymaga to zaangażowania i czasu, a przede wszystkim oderwania go od bieżących zadań związanych z realizacją założonych celów pracy. Podczas takich manualnych testów często występują problemy, spowodowane błędami z innych projektów. Tymczasem automatyzacja testów umożliwia wcześniejsze doprowadzenie procesu do etapu, w którym użytkownik biznesowy może zweryfikować zamówioną funkcjonalność bez konieczności żmudnego i czasochłonnego przechodzenia przez cały proces. W ten sposób testowanie zmiany w jednym procesie może się skrócić z kilkudziesięciu do kilku minut.

Wśród najważniejszych korzyści płynących z automatyzacji testów można wymienić między innymi:

  • znaczne skrócenie czasu testów,
  • podniesienie jakości kodu dostarczanego na testy integracyjne,
  • możliwość równoległego, a nie szeregowego wykrywania błędów,
  • wzrost satysfakcji z pracy wśród specjalistów.
 

Napisz do nas wiadomość