Automatyzacja deploymentu

 
 

Podczas wyścigów Formuły 1 wielką przyjemność sprawia przyglądanie się pracy ekipy technicznej podczas wjazdu bolidu na pit-stop. Wszystko działa tam jak w zegarku – kilka sekund i pojazd jest gotowy do kolejnego etapu wyścigu. Każda czynność jest wykonywana szybko, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Kwalifikacje zespołu potęguje specjalistyczny ekwipunek, dzięki któremu może wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej. W działach IT jest podobnie – rezultaty pracy mogą być znacznie lepsze, jeśli wyposażymy specjalistów w odpowiednie narzędzia. Szczególnie, jeśli w grę wchodzą drobne i bardzo częste poprawki, które wdrażane ręcznie mogą być prawdziwym pożeraczem czasu.
Aplikacje wykorzystywane w organizacjach są coraz bardziej złożone, przez co stają się źródłem wielu wyzwań. Dobór właściwych wersji komponentów i dostarczenie ich do określonych miejsc instalacji nie należą do prostych zadań, szczególnie, gdy biznes oczekuje coraz częstszych aktualizacji. Manualnie realizowane wdrożenia nie spełniają oczekiwań nie tylko pod względem czasu trwania – są podatne na błędy, stając się obszarem krytycznym procesu. Rosnąca liczba zróżnicowanych środowisk i złożonych, niełatwych do wykrycia zależności miedzy nimi sprawia, że prosty pomysł w postaci zaangażowania kolejnych osób do procesów wdrożeniowych przestaje wystarczać.

"Automatyzacja deploymentu to nie tylko techniczne zautomatyzowanie kolejnych czynności, ale również zmniejszenie liczby ludzkich pomyłek na przestrzeni całego procesu produkcji i dostarczania oprogramowania."

Automatyzacja deploymentu to nie tylko techniczne zautomatyzowanie kolejnych czynności, ale również zmniejszenie liczby ludzkich pomyłek na przestrzeni całego procesu produkcji i dostarczania oprogramowania. Potrzebne jest również odpowiednie zarządzanie środowiskami i konfiguracjami, a także zapewnienie wglądu do każdego kroku procesu wdrożeniowego. Istotne jest, aby proces ten był niezawodny i powtarzalny, aby zainteresowane osoby mogły go w kontrolowany sposób bezobsługowo wykorzystywać. Stały dostęp do informacji o przebiegu i historii wdrożenia gwarantuje bezpieczeństwo, wspierane przez system zatwierdzeń i odpowiednie generowanie powiadomień.

Dzięki automatyzacji deploymentu możemy odciążyć specjalistów od zadań częstych, dość prostych, powtarzalnych i łatwych do zautomatyzowania. Zautomatyzowane procesy mogą zastąpić żmudne i czasochłonne czynności wykonywane manualnie oraz tworzenie skryptów osobno dla każdego procesu. Eliminujemy przestoje wynikające z oczekiwania zespołów na środowiska. Specjaliści mogą wreszcie zająć się bardziej wymagającymi zadaniami, w których realizacji mogą wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo zdobywają nowe kompetencje w obszarze obsługi narzędzi do automatyzacji, która zdobywa coraz szersze grono entuzjastów. Zautomatyzowanie czasochłonnych i obarczonych błędami czynności manualnych redukuje stres związany z ciągłą niepewnością we wdrożeniach aktualizacji. Pełna przejrzystość stanu środowisk i wprowadzanych zmian oraz wyeliminowanie zadań niedostarczających konkretnych korzyści nie tylko zwiększa satysfakcję i komfort pracy.

Automatyzacja deploymentu przynosi korzyści dla całej organizacji w postaci:

  • szybszego udostępniania oprogramowania do wykorzystania produkcyjnego, co jest możliwe dzięki automatyzacji całego cyklu wdrożeniowego,
  • wyższej jakości rozwiązań oraz większej stabilności, dzięki częstszemu wdrażaniu aktualizacji,
  • obniżenia ryzyk projektowych dzięki automatyzacji złożonych procesów,
  • poprawy bezpieczeństwa i pełnej audytowalności wprowadzanych zmian.
 

Napisz do nas wiadomość