parallax background

System do zarządzania
tożsamościami i dostępem

 
 

iam.u to kompleksowy system do zarządzania kontami użytkowników oraz administrowania wnioskami o nadanie dostępów i uprawnień do zasobów w Twojej organizacji.


 

iam.u wspiera organizacje w realizacji polityki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Jest zaufanym źródłem informacji o tożsamościach dla pozostałych systemów organizacji.

 

iam.u to kompleksowy system
do zarządzania kontami użytkowników oraz administrowania wnioskami o nadanie dostępów i uprawnień do zasobów w Twojej organizacji.

 
 
 

iam.u wspiera organizacje w realizacji polityki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Jest zaufanym źródłem informacji o tożsamościach dla pozostałych systemów organizacji.

 

Jak działa iam.u?

Systemy identity and access management (IAM) łączą w sobie funkcję zarządzania elektronicznymi tożsamościami oraz funkcję kontroli dostępu tych tożsamości do zasobów organizacji. Działanie iam.u opiera się na tworzeniu wniosków o uprawnienia i dostępy dla konkretnych osób, które po uzyskaniu akceptacji realizowane są automatycznie lub manualnie.

Jak działa iam.u?

Systemy identity and access management (IAM) łączą w sobie funkcję zarządzania elektronicznymi tożsamościami oraz funkcję kontroli dostępu tych tożsamości do zasobów organizacji. Działanie iam.u opiera się na tworzeniu wniosków o uprawnienia i dostępy dla konkretnych osób, które po uzyskaniu akceptacji realizowane są automatycznie lub manualnie.
Obsługa procesów zatrudnienia
Zarządzanie i kontrola uprawnień użytkowników
Recertyfikacja uprawnień i automatyczne zamykanie dostępów

iam.u dla kogo?

System iam.u stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za nadawanie loginów, przyznawanie dostępów do systemów dziedzinowych oraz zarządzanie dostępem do wszystkich informacji w dużych organizacjach.

iam.u dla kogo?

System iam.u stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za nadawanie loginów, przyznawanie dostępów do systemów dziedzinowych oraz zarządzanie dostępem do wszystkich informacji w dużych organizacjach.

elastyczność


uruchamiamy iam.u dla dowolnej liczby systemów

szybkość


wdrażamy iam.u już w 3 miesiące

regulacje


iam.u spełnia restrykcyjne wymogi regulacji Sarbanes-Oxley (SOX) i ochrony danych osobowych

Dzięki iam.u
jeden z naszych klientów zarządza

 
5946

tożsamościami

79

systemami

30069

indywidualnymi kontami w systemach

 
 
 

Dzięki iam.u
jeden z naszych klientów zarządza

 
5946

tożsamościami

79

systemami

30069

indywidualnymi kontami w systemach

 
"Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie wydajności operacyjnej, związanej z automatyzacją procesów w obszarze nadawania dostępu”.
Dyrektor Działu Informatyki
„Wdrożenie zapewniło zgodność organizacji z regulacjami Sarbanes-Oxley (SOX), a także z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych”
Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Informacji

Dlaczego warto?

Pomagamy dużym organizacjom sprostać restrykcyjnym przepisom.
Dbamy o bezpieczeństwo poufnych danych. Upraszczamy procesy nadawania dostępów i uprawnień dla nowych pracowników i tych, którym zakres kompetencji został zmieniony.

Dlaczego warto?

Pomagamy dużym organizacjom sprostać restrykcyjnym przepisom.
Dbamy o bezpieczeństwo poufnych danych. Upraszczamy procesy nadawania dostępów i uprawnień dla nowych pracowników i tych, którym zakres kompetencji został zmieniony.


Sprawdzone rozwiązania do zarządzania tożsamościami i dostępami zapewniają większe bezpieczeństwo, oszczędność czasu i kosztów.

Cieszymy się, że tu jesteś!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat IAM.U, skontaktuj się z nami.