Dofinansowanie NFZ na wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

NFZ uruchomił dodatkowe wsparcie finansowe dla szpitali przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Możliwa kwota dofinansowania to nawet 900 tys. zł.

W ostatnim czasie przypadki naruszenia cyberbezpieczeństwa placówek medycznych występują coraz częściej, stając się poważnym zagrożeniem dla infrastruktury informatycznej i przechowywanych w niej danych. W grupie najwyższego ryzyka są w szczególności szpitale, w których atak hakerski może spowodować poważne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu.

Ze względu na te okoliczności, NFZ zdecydował o uruchomieniu dodatkowej puli wsparcia finansowego dla placówek medycznych, z przeznaczeniem na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Chętne jednostki mają szansę pozyskać nawet 900 tys. zł dofinansowania, a środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach dofinansowania szpitale mogę zakupić i wdrożyć systemy teleinformatyczne oraz sfinansować związane z nimi usługi dotyczące podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa, ale nie uwzględnia to samej informatyzacji placówek.

O to dodatkowe wsparcie finansowe ubiegać się mogą szpitale realizujące świadczenia w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wartość dofinansowania jest uzależniona od wysokości kontraktu danej placówki z NFZ.

Warto zwrócić uwagę, że chodzi nie tylko o zabezpieczenie danych osobowych pacjentów, ale m.in. również o kontrolę dostępu do wykorzystywanych w szpitalu systemów informatycznych. Brak zabezpieczeń w zakresie kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami do systemów może prowadzić do wycieku danych i innych incydentów.

Dostępne na rynku systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami na rynku w większości są drogie, skomplikowane i nierzadko wymagają czasochłonnego wdrożenia. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku systemu PASK – to lekka aplikacja umożliwiająca kompleksową kontrolę dostępu do zasobów informatycznych i zarządzanie uprawnieniami, która nie wymaga skomplikowanego wdrożenia i ma optymalny zestaw funkcjonalności, bez zbędnych dodatków. PASK wyróżnia się prostym, procesem instalacji i konfiguracji oraz intuicyjnym interfejsem.

Model licencjonowania został przygotowany w taki sposób, aby był zrozumiały, a koszt łatwy do obliczenia. Nie musisz być specjalistą od tego typu systemów — będziesz mógł pracować z naszą aplikacją zaraz po wdrożeniu.

PASK daje jasny obraz tego, kto, kiedy i do czego ma dostęp. Dba o bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemach i innych zasobach informatycznych. Naszym celem było uproszczenie procesów kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami oraz stworzenie produktu dostępnego nie tylko dla największych organizacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, z chęcią pomożemy w przygotowaniu wniosku i dobraniu odpowiedniego rozwiązania. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku.