Jakie są korzyści z zastosowania systemu do zarządzania tożsamością i dostępami do zasobów firmowych?

Jakie są korzyści z zastosowania systemu do zarządzania tożsamością i dostępami do zasobów firmowych?

[…]
Artykuł pierwotnie publikowany na stronie internetowej systemu PASK

Niezależnie od tego, jaki system wybierzesz, każde rozwiązanie do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami wydaje się lepsze od żadnego. Oczywiście skala narzędzia musi być dopasowana do wielkości przedsiębiorstwa. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie, które faktycznie odpowiada naszym potrzebom, gdyż dostępne na rynku systemy są często mocno rozbudowane.

Dostęp do systemów i informacji

Pracownicy, kontraktorzy, klienci oraz dostawcy, korzystając z przydzielonych uprawnień, logują się do systemów informatycznych i dzięki temu uzyskują dostęp do informacji danej organizacji. Dostęp ten może wynikać z umowy o pracę, podpisanego kontraktu lub innej formy współpracy.

Dostęp do informacji, szczególnie tych kluczowych i poufnych, takich jak dane klientów, dane osobowe, w tym dane wrażliwe oraz know-how przedsiębiorstwa jest nieunikniony, ale stwarza też szerokie pole do nadużyć. Warto również mieć na uwadze fakt, że nieuprawniony dostęp pociąga za sobą ryzyko kar z powodu naruszenia norm RODO. Z tego powodu ważne jest odpowiednie zdefiniowanie ról określonych beneficjentów systemu informatycznego (lub innego zasobu firmowego) oraz zakresu dostępów, jakie będą posiadać. 

Wybór systemu IAM/IdM — najpierw określ swoje potrzeby i cele

W osiągnięciu porządku udzielania dostępów dla cyfrowych tożsamości, a następnie pilnowaniu jego przestrzegania pomaga wdrożenie systemu do zarządzania tożsamością cyfrową i dostępami, w skrócie IAM/IdM.  Jak podejść do wyboru systemu?

Wybór takiego systemu jest procesem, który warto przeprowadzić, mając na uwadze kilka istotnych elementów.  Na początek należy zadać sobie pytanie, jakich funkcjonalności w systemie IdAM nasza firma faktycznie potrzebuje?

Może się okazać, że rozbudowane narzędzie nie będzie w pełni wykorzystywane. Obszary ochrony danych w systemach IdM mogą obejmować rozwiązania zabezpieczające infrastrukturę (firewall, backup danych, VPN itd.), zarządzanie dostępami kont uprzywilejowanych (PAM), uwierzytalnianie wieloskładnikowe (np. MFA) oraz wiele innych elementów. Te możliwości wyglądają często bardzo interesująco podczas prezentacji systemu, ale później nie są wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Ich przydatność może być znikoma z różnych względów, dlatego przede wszystkim należy określić swoje potrzeby i cel, jaki chcemy osiągnąć, implementując taki system w organizacji. 

Dlaczego warto postawić na system IdAM?

Systemy do zarządzania tożsamością i dostępami (IAM/IdM) definiują cyfrowe tożsamości użytkowników i ich uprawnienia dostępu oraz oferują możliwość centralnego zarządzania nimi. Dzięki takiemu rozwiązaniu administratorzy IT mogą być pewni, że użytkownik systemu ma tylko takie uprawnienia, które mu przysługują w ramach określonej w organizacji roli.

Dzięki systemowi IdM/IdM zweryfikujesz:

  • kto i do czego ma dostęp? (do jakich systemów)
  • jakie czynności może wykonać po otrzymaniu dostępu?
  • kiedy może wykonać dane czynności?

Co więcej, nadana użytkownikowi tożsamość cyfrowa wskaże, kim jest, jaką ma przydzieloną rolę i z jakich zasobów może korzystać, a także co może i czego nie może z nimi robić.

Gdy użytkownik systemów (którym może być zarówno pracownik, klient, jak i kontrahent) zmienia swoją relację w stosunku do naszej organizacji, jego konto zostaje zmodyfikowane lub usunięte z uprawnień dla danej roli. Za sprawą centralnego systemu IAM możemy na bieżąco dbać o bezpieczeństwo danych, nie zaburzając przy tym procesów biznesowych naszej organizacji. 

Jakie korzyści wynikają ze wdrożenia systemu IAM/IdM?

Moglibyśmy znaleźć dużo więcej korzyści związanych z działaniem systemu IdAM w organizacji, wybraliśmy jednak te najistotniejsze:

Uporządkowanie procesów

Jednolite standardy związane z przyznawaniem dostępu do zasobów i systemów w organizacji wpływają na porządek organizacyjny. Dzięki systemowi IAM przyznawanie, modyfikacja i zamykanie dostępów odbywa się w sposób poukładany, a także optymalny czasowo.

Ułatwienie pracy

Modyfikacja, nadanie lub odebranie uprawnień do używania zasobów, z których użytkownik będzie korzystać, wiąże się z szeregiem czynności.  Trzeba wybrać systemy, do których otrzyma dostęp, utworzyć loginy, hasła i szczegółowo zdefiniować jego uprawnienia. Dzięki systemowi do zarządzania tożsamością wszystkie te czynności zostaną usprawnione, ponieważ będzie istniał centralny rejestr, w którym opisane są poszczególne uprawnienia i scenariusze dla ról. Oznacza to odciążenie z nadmiaru pracy i możliwość skupienia się na innych obowiązkach.

Większe bezpieczeństwo

Rozwiązania IAM  pomagają identyfikować i ograniczać zagrożenia bezpieczeństwa. Centralny rejestr udzielonych uprawnień ułatwia analizę słabych punktów bezpieczeństwa. Pozwala to eliminować incydenty związane z wyciekiem danych.

Systemy IAM/IdM mają możliwość weryfikacji słabych haseł, ograniczania włamań zewnętrznych i wewnętrznych — pracownicy w organizacji również mają ograniczony dostęp do zasobów zgodnie z rolą, jaka została im przypisana. System IAM uniemożliwia rozszerzenie tych uprawnień bez zgody osób odpowiedzialnych.

W zaawansowanych systemach IdM za pomocą elementów sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego można zidentyfikować różne anomalia, czyli nietypowe konfiguracje uprawnień lub próby ich zdefiniowania w sposób niewłaściwy. Takie zdarzenia mogą świadczyć o próbie nieuprawnionego dostępu do zasobów.

Mniej pomyłek

Wiele uprawnień można nadawać w sposób automatyczny, posługując się predefiniowanymi szablonami ustawionymi w systemach IdAM. Automatyzacja wybranych procesów zmniejsza ryzyko pomyłek podczas nadawania dostępów, ponieważ określone role mają jasno sprecyzowany zakres dostępów do systemów i zasobów firmowych. Ta precyzja pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ osoby wnioskujące o dostępy lub zatwierdzające wnioski poruszają się po systemie wg przygotowanych scenariuszy, które wyznaczają szerokość uprawnień i dostępów.

Workflow bez zakłóceń

Automatyzacja, wynikająca z precyzyjnie określonych uprawnień dla każdej roli, ma wpływ na to, jak szybko tożsamość cyfrowa uzyskuje dostęp do określonych zasobów niezbędnych do pracy. Dotyczy to zarówno nowych użytkowników, jak i tych, którzy zmieniają swoją rolę w organizacji np. poprzez awans lub zmianę stanowiska.

Gotowość do audytu

Dzięki systemom IdAM możemy w każdej chwili sprawdzić, czy ilość uprzywilejowanych kont jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb naszej organizacji. To istotnie zmniejsza ryzyko wycieku danych. W czasie audytu uprawnień osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i poufność informacji może przedstawić wydruk stanu uprawnień dla dowolnej daty od kiedy został uruchomiony system IAM.

Spełnienie wymagań prawnych

RODO nakłada obowiązek identyfikacji i ewidencji przetwarzanych danych osobowych, nie tylko klientów, ale również pracowników i współpracowników. Administracja dostępem i uprawnieniami pracowników jest kluczową funkcjonalnością systemów IAM. Większość organizacji nie posiada systemów, które zarządzają tymi danymi, a zarządzanie danymi użytkowników i inwentaryzacja kont oraz uprawnień na własną rękę jest pracochłonna i narażona na tzw. błędy ludzkie. System IdM zabezpieczając zasoby i przechowywane w nich dane, realizuje założenia obowiązujących norm prawnych (np. ISO-27001-2), w tym także RODO.

Wdrażając system IAM/IdM możesz zyskać jeszcze więcej korzyści. Systemy te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa i produktywności, jednocześnie zmniejszając koszty i ilość zbędnych zadań. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, skontaktuj się z naszym ekspertem i poznaj nasze rozwiązanie IdM. Zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.   

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Jakie są korzyści z zastosowania systemu do zarządzania tożsamością i dostępami do zasobów firmowych?
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej