Za co cenią nas Klienci

Nasze usługi

Deployment and Change Registry


W obszarze "Deployment and Change Registry" skupiamy się na sprawnym wdrażaniu i rejestrowaniu zmian w systemach IT. Nasza ekspertyza obejmuje precyzyjne planowanie i skuteczne wdrożenia aktualizacji, poprawek oraz nowych funkcji, eliminując przy tym ryzyko przerw w działaniu systemów.
Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Optymalizacja procesów wdrażania zmian.
 • Rejestracja dokładnych informacji o każdej zmianie.
 • Minimalizacja potencjalnych zakłóceń w pracy systemów.
 • Pełna transparentność i kontrola nad procesem zmian

 • Zobacz więcej →

  Release Management


  W obszarze "Release Management" zapewniamy kompleksowe zarządzanie procesem wypuszczania nowych wersji oprogramowania. Nasze rozwiązania obejmują planowanie, testowanie, wdrażanie i monitorowanie każdego wydania, zapewniając płynne i bezpieczne wprowadzanie innowacji do Twojego środowiska IT.
  Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Skuteczne zarządzanie cyklem życia oprogramowania.
 • Zapewnienie wysokiej jakości każdej nowej wersji.
 • Minimalizacja ryzyka błędów i problemów po wdrożeniu.
 • Szybsze dostarczanie innowacji na rynek.

 • Zobacz więcej →

  DevOps Assessment


  W obszarze DevOps Assessment oferujemy kompleksową ocenę stanu technicznego, procesowego i komunikacyjnego Twojej infrastruktury IT. Analizujemy jej wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z najlepszymi praktykami branżowymi, w efekcie dostarczając roadmapę ze wskazówkami do optymalizacji i usprawnień.
  Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Pełna ocena efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
 • Indywidualne rekomendacje dla optymalizacji zasobów.
 • Zwiększenie gotowości na zmiany i wyzwania biznesowe.
 • Pozyskanie know-how z zewnątrz organizacji - wielowymiarowa ocena IT.

 • Zobacz więcej →

  CMDB


  W obszarze CMDB (Configuration Management Database) skupiamy się na precyzyjnym zarządzaniu konfiguracjami systemów i infrastruktury IT. Dzięki CMDB masz pełną kontrolę nad aktywami, ich zależnościami i historią zmian.

  Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Dokładne śledzenie konfiguracji infrastruktury IT.
 • Optymalizacja zarządzania aktywami.
 • Szybsza identyfikacja i rozwiązywanie problemów.


 • Zobacz więcej →

  CI/CD


  W obszarze CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) oferujemy zaawansowane rozwiązania umożliwiające automatyczne testowanie, integrację i wdrażanie kodu. Dzięki temu procesy dostarczania oprogramowania są szybsze, bardziej efektywne i mniej podatne na błędy.

  Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Skrócenie cyklu życia dostarczania oprogramowania.
 • Zwiększenie efektywności i jakości procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Automatyzacja testowania i wdrażania eliminująca ręczne błędy.

 • Zobacz więcej →

  HelpDesk/ITSM


  W obszarze ITSM/HelpDesk specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań wsparcia IT. Wykorzystując narzędzie Jira Service Managment stworzymy jeden punkt kontaktu z użytkownikiem, który w przejrzysty sposób pozwoli na zgłaszanie spraw i rozliczanie czasu ich realizacji. To przyniesie poprawę ogólnej jakości obsługi, skrócenie czasu reakcji i zwiększy transparentność w procesie wsparcia IT.
  Korzyści dla Twojej Firmy:
 • Szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów.
 • Minimalizacja przerw w pracy dzięki efektywnemu wsparciu IT.
 • Zautomatyzowane monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami w jednym miejscu.

 • Zobacz więcej →

  Narzędzia i technologie

  Zespół jest naszą siłą

  Co mówią o nas klienci

  „Wdrożone rozwiązanie stało się punktem kompleksowej obsługi w zakresie wnioskowania, akceptacji i nadawania lub odbierania uprawnień do systemów”

  Dyrektor Działu Informatyki
  TVN S.A.

  „Zespół wykazał się kompetencjami w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zaangażowaniem i skutecznością”

  Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Informacji
  Netia S.A.

  „DevOps Assessment realizowany przez Uniteam dał nam odpowiedź na to, które działania należy realizować w pierwszej kolejności. Realizacja usprawnień zgodnie z ustaleniami Assessmentu wpłynęła na jakość komunikacji w zespołach i spowodowała wzrost wydajności oraz stabilności systemów, a także skrócenie czasu time-to-market. Duże doświadczenie zespołu Uniteam przełożyło się na wysoki poziom rozumienia zagadnień poruszanych na warsztatach oraz wprowadziło zupełnie inny niż dotychczas wymiar myślenia o potrzebach w naszym dziale IT”

  Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Informatycznych
  branża logistyczna

  „Wśród osiągniętych korzyści możemy wyróżnić m.in. kontrolę procesu wydań, większą przejrzystość okien wdrożeniowych oraz ujednolicenie procesu proponowania zmian i zgłaszania błędów. W rezultacie projektu zapewniono możliwość sterowania zawartością wydania, a także automatycznego tworzenia i uzupełniania paczek. Mamy pełną kontrolę nad wdrożeniem.”

  Head of IT Operations

  „Podczas wdrożenia zrealizowano obsługę ponad 160 procesów deploymentowych, co doprowadziło do obsługi w „ścieżce automatycznej” ponad 40% wszystkich wdrożeń na środowiskach testowych i produkcyjnych. Projekt dał też solidną podstawę do autoamtyzacji pozostałych systemów.”

  Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania

  Rozwijaj się szybciej.
  Korzystaj z naszych doświadczeń

  Pomagamy w rozwoju wiedzy o technologiach i ich praktycznym zastosowaniu w biznesie. Czerp z doświadczeń naszych i naszych klientów - odwiedź nasz blog.

  Otrzymuj aktualności od Uniteam