Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release

Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release

[…]

Projekt obejmował wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release dla naszego klienta z branży mediów.

Celem było skonfigurowanie i uruchomienie produkcyjne systemu wspomagającego zarządzanie wydaniami aplikacji połączonych wzajemnymi zależnościami, a także zmianami w infrastrukturze i jednoczesnymi wdrożeniami większej liczby aplikacji. Przeprowadzono serię warsztatów z kluczowymi uczestnikami procesu.

Następnie zintegrowano IBM UrbanCode Deploy i IBM UrbanCode Release. Przeprowadzono konfigurację poziomów uprawnień, użytkowników, logowania, środowisk, schematów release, cykli życia oprogramowania, bramek jakościowych i właściwych dla nich procesów generycznych. Zrealizowano również transfer wiedzy i odpowiednie szkolenia.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.