Czym jest DevOps Assessment?

Czym jest DevOps Assessment?

DevOps Assessment jest bez wątpienia najlepszym sposobem na to, aby uzyskać obraz naszego IT. Uchwycimy w nim w formie stopklatki kluczowe procesy. Ułatwia to późniejszą analizę, wyciąganie wniosków i skonstruowanie planu wprowadzenia zmian w IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat DevOps Assessment lub interesuje Cię ocena własnego IT, skontaktuj się z nami.

Jeśli twój biznes odpowiada na potrzeby klientów, także poprzez tworzenie nowego oprogramowania lub jego ciągłą modyfikację, musisz mierzyć się ze stałą transformacją technologii i ulepszaniem oferowanych produktów. W sytuacji błyskawicznie zmieniających się wymagań rynku, gdy decyzje powinny być podejmowane bardzo sprawnie, to zdolność do szybkiego tworzenia i dostarczania oprogramowania jest kluczową umiejętnością organizacji. Nierzadko jest to decydujące dla powodzenia całego projektu biznesowego. Dąży się więc do tego, aby zespoły IT działały sprawnie, a modyfikacje wdrażane były w procesie równoległym do tworzenia.

Nawet jeśli mamy świadomość, że nasze IT wymaga zmian, to nie zawsze wiemy, jak się za to zabrać i od czego zacząć. Konieczność usprawnień jest jednak faktem. Praktyki DevOps od kilku lat stosowane są (w większym lub mniejszym zakresie) w polskich przedsiębiorstwach. 

 

Co to jest DevOps?

DevOps to rodzaj metodyki działania, łączący ludzi, procesy i technologie po to, aby można było ciągle i bez komplikacji dostarczać właściwą wartość klientowi. Opiera się na współpracy dwóch obszarów, które muszą wzajemnie rozumieć swoje wyzwania i ograniczenia. Tworzy kulturę pracy polegającą na wzajemnej koordynacji działań, w celu tworzenia lepszych i niezawodnych produktów. Właśnie ta niezakłócona i ciągła współpraca zespołów programistycznych, działów utrzymania oraz wsparcia jest fundamentem metodyki DevOps. Często przedstawiana jest w formie lemniskaty: 

 

 

Wszystkie obszary tworzenia, wdrażania i utrzymania oprogramowania są na tyle skomplikowane, że nie jest prosto skutecznie korzystać z praktyk DevOps. Często nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, szczególnie gdy myślimy w perspektywie całej organizacji, a nie pojedynczego zespołu. 

Organizacje są na różnych poziomach zaawansowania w zakresie wdrażania praktyk DevOps, nawet na poziomie poszczególnych zespołów czy obszarów. Nie zawsze rozwiązania, które sprawdziły się jednym zespole, przyniosą takie same korzyści dla innych. Dlatego warto pokusić się o próbę stworzenia pełnego obrazu IT: ludzi, procesów oraz narzędzi i na tej podstawie zaplanować swój dalszy rozwój. Takie podejście zwiększa szansę na skuteczną transformację i właśnie od tego zaczynamy DevOps Assessment. lp

 

DevOps Assessment 

DevOps Assessment opiera się na serii warsztatów z zespołami klienta, w ramach których analizujemy aktualną sytuację organizacji i szukamy inicjatyw, które pomogą osiągnąć wspólnie ustalone (przed warsztatami) cele. Jest profesjonalnym wsparciem organizacji w ustaleniu priorytetów i optymalnej ścieżki realizacji dla zidentyfikowanych inicjatyw, których wykonanie umożliwia regularne wprowadzanie konkretnych usprawnień. 

Podczas warsztatów DevOps Assessment stawia pytania dotyczące tego, jak funkcjonuje IT w naszej organizacji, jak wygląda współpraca, komunikacja i świadomość potrzeb biznesu. Omawiane są trzy typy zagadnień:

  1. techniczne, dotyczące m.in.: zarządzania kodem, wersjonowania aplikacji, realizacji wdrożeń, 
  2. procesowe, związane m.in. z zarządzaniem projektami oraz wydaniami i testami,
  3. komunikacyjne, odnoszące się m.in. do komunikacji IT z biznesem, komunikacji pomiędzy obszarami IT oraz narzędzi wspierających komunikację.

Na podstawie odpowiedzi na te pytania, prowadzący warsztaty wspólnie z zespołami wybierają w trakcie DevOps Assessment inicjatywy, które będą wspierały realizację usprawnień.

 

Jak przebiega DevOps Assessment?

Czas trwania Assessmentu uzależniony jest od jego skali oraz wielkości organizacji, ale zwykle nie przekracza 3-4 tygodni. W pierwszym etapie określa się cele biznesowe i zakres Assessmentu (wyznaczone zespoły i obszary merytoryczne), a dopiero później przeprowadza się warsztaty i identyfikuje usprawnienia. 

Kto bierze udział w DevOps Assessment?

W warsztaty angażowani są przedstawiciele różnych ról. Mogą to być m.in.: developerzy, administratorzy, testerzy, a także biznes i bezpieczeństwo. Eksperci zajmujący się DevOps Assessment wspólnie z członkami zespołów analizują cały cykl rozwoju produktu i określają, w jaki sposób można lepiej dostosować procesy IT do celów biznesowych. 

Na zakończenie zespół prowadzący DevOps Assessment przedstawia kluczowe wnioski i usprawnienia oraz przekazuje listę zidentyfikowanych inicjatyw i proponowaną roadmapę ich realizacji.

 

 

Podsumowanie

DevOps Assessment jest bez wątpienia najlepszym sposobem na to, aby uzyskać obraz naszego IT. Uchwycimy w nim w formie stopklatki kluczowe procesy. Ułatwia to późniejszą analizę, wyciąganie wniosków i skonstruowanie planu wprowadzenia zmian w IT.

Strategię transformacji naszego IT możemy próbować oprzeć na odgórnych wytycznych lub wprowadzać za pomocą oddolnych inicjatyw. To drugie rozwiązanie lepiej definiuje problematyczne elementy, które należy usprawnić. Jednak bez uwzględnienia ogólnych celów może przynosić korzyści tylko miejscowo, zamiast w skali całej organizacji. Odgórne wprowadzanie wytycznych może się wiązać z oporem zespołów, które nie wierzą w proponowane inicjatywy i czują, że problemy dotyczą innych aspektów.

Zamiast planów transformacji nakreślonych odgórnie przez zarząd lub formułowania oddolnego planu działań, DevOps Assessment synchronizuje obie perspektywy, osiągając pozytywne efekty obydwu podejść. Dzięki temu jest skuteczniejszy, bo rodzi większe poczucie zaangażowania i współodpowiedzialności w zespołach (z ang. ownership), a organizacja widzi jasną ścieżkę osiągnięcia stawianych celów w mniejszych, łatwiejszych do mierzenia i kontrolowania krokach. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat DevOps Assessment lub interesuje Cię ocena własnego IT, skontaktuj się z nami. Z naszym autorskim pomysłem na DevOps Assessment zapoznasz się na stronie: https://uniteam.pl/DevOps-assessment/

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Czym jest DevOps Assessment?
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej