Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release dla naszego klienta z branży mediów

Wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode Release dla naszego klienta z branży mediów

[…]

W ramach projektu wykonano wdrożenie narzędzia do automatyzacji deploymentu aplikacji oraz jego integrację z innymi systemami klienta.

Przeprowadzono warsztaty z klientem i zautomatyzowano deployment 12 aplikacji. Następnie udzielono wsparcia Zespołowi Klienta przy automatyzacji deploymentu kolejnych 8 aplikacji. Opracowano również standard paczki wdrożeniowej i przygotowano zmiany procesowe, a także zaimplementowano integrację z repozytorium paczek. Zapewniono odpowiedni transfer wiedzy i szkolenia.

Stworzono także dokumentację dla procesu automatyzacji deploymentu każdej z aplikacji oraz instrukcję użytkownika IBM UrbanCode Deploy. Rozwiązanie przygotowano w oparciu o narzędzie IBM UrbanCode Deploy. W rezultacie projektu usprawniono proces wdrażania nowych wersji aplikacji na środowiska klienta, a sam proces stał się bardziej przejrzysty i audytowalny.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.