Dynamiczne powoływanie środowisk aplikacyjnych

Dynamiczne powoływanie środowisk aplikacyjnych

[…]

Projekt został zrealizowany dla naszego klienta z branży finansowej, którego celem było umożliwienie automatycznego powoływania środowisk aplikacyjnych.

Realizacja odbyła się przy współpracy z IBM. Wykonano wdrożenie i konfigurację niezbędnych narzędzi, w tym IBM UrbanCode Deploy, które posłużyło jako narzędzie automatyzujące proces powoływania środowisk. Dynamicznie powoływane środowiska aplikacyjne oparto o technologie: IBM Websphere Application Server (WAS), Microsoft IIS, Apache HTTP DE. W rezultacie projektu klient znacząco skrócił czas powoływania środowisk. Aktualnie powołanie maszyny wirtualnie zajmuje 7 minut, instalacja i konfiguracja serwera wraz z Apache następuje w ciągu 19 minut, a przygotowanie środowiska aplikacji to czas 8,5 minuty. Podsumowując, pełne, automatycznie powołane środowisko dla największej aplikacji klienta powstaje w 34, 5 minuty.

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Dynamiczne powoływanie środowisk aplikacyjnych
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej