Budowa systemu do automatyzacji testów i deploymentu