Automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji obsługującej przedsięwzięcia produkcyjne w organizacji mediowej

12 lipca 2019