Automatyzacja testów funkcjonalnych aplikacji obsługującej przedsięwzięcia produkcyjne w organizacji mediowej