Automatyzacja testów aplikacji ewidencjonującej wykorzystanie materiałów podlegających prawom autorskim

Automatyzacja testów aplikacji ewidencjonującej wykorzystanie materiałów podlegających prawom autorskim

[…]

Projekt zrealizowano dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Zautomatyzowano testy aplikacji webowej, która odpowiada za tworzenie ewidencji wykorzystanych materiałów podlegających prawom autorskim.

W rezultacie projektu dostarczono interfejs programistyczny, który pozwala na tworzenie złożonych scenariuszy testowych. Opracowano również interfejs graficzny, służący sterowaniu przebiegiem przygotowanych scenariuszy testowych. Zautomatyzowano 21 modułów aplikacji i 72 scenariusze testowe funkcjonalne.

Rozwiązanie zaimplementowano w całości w języku Groovy oraz w oparciu o bibliotekę Geb. Czas trwania testów automatycznych to niecałe 3h.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.