Automatyzacja deploymentu aplikacji w branży finansowej

Automatyzacja deploymentu aplikacji w branży finansowej

[…]

Projekt zrealizowano dla jednego z największych banków w Polsce i dotyczył obszaru automatyzacji deploymentu. Biorąc pod uwagę liczbę zautomatyzowanych systemów oraz zakres automatyzacji, jest to największy tego typu projekt w Polsce.

Obejmował hardening systemu operacyjnego, konfigurację warstwy middleware, szyny integracyjnej, baz danych oraz deployment aplikacji. Projekt był dużym wyzwaniem, ponieważ w ciągu kilku miesięcy całkowicie zmienił sposób pracy deweloperów i administratorów większości systemów wykorzystywanych w banku. Realizacja projektu może posłużyć w przyszłości jako wzór, jak należy zorganizować proces rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.