Udany DevOps Assessment. Co zyskasz, gdy go przeprowadzisz? 

Udany DevOps Assessment. Co zyskasz, gdy go przeprowadzisz? 

[…]

Co decyduje o sukcesie cyfrowej transformacji w IT? Skuteczne wdrożenie odpowiednich metodyk zwinnych i sprawdzonych praktyk DevOps wymaga opracowania przemyślanego planu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb organizacji. Uniteam DevOps Assessment, realizowany przy aktywnym udziale całego zespołu IT, pozwala efektywnie wkomponować rekomendowane usprawnienia, obejmujące wszystkie obszary funkcjonowania: ludzi, procesy i narzędzia.

Transformacja cyfrowa to jedna z czołowych tendencji w obszarze zmian wprowadzanych dziś w organizacjach. Jej kierunki i dynamika w dużym stopniu zależą od dużego tempa, z jakim pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. W IT aktualnie mówi się o tzw. drugiej fali transformacji, która opiera się na coraz szerszym zastosowaniu robotyki, sztucznej inteligencji czy automatyzacji procesów.  

 

Bieg sztafety

Rola zespołów IT nie polega jedynie na sprawnym wykonywaniu swoich obowiązków, ale również na odpowiednim przekazaniu efektów tej pracy innym. Jak w dobrze zorganizowanej sztafecie, w której poszczególni zawodnicy nie tylko szybko i bezbłędnie realizują swoje zadanie, ale starają się jak najlepiej przekazać inicjatywę pozostałym zawodnikom.  

W przeciwnym wypadku potencjał zespołów nie może być w pełni wykorzystany. W organizacjach często mamy do czynienia z sytuacją, w której trudno ustalić właściciela procesu. Zespoły IT potrzebują także zmian, gdy brakuje im odpowiednich narzędzi, dobrej komunikacji czy dzielenia się zdobytym doświadczeniem. Rodzi to wiele problemów, które mają wpływ na czasochłonność i koszty działania. 

Transformacja DevOps

Firmy zainteresowane transformacją własnego IT wybierają DevOps, ułatwiający sprawne scalanie wartości dostarczanych przez zespoły Development i Operations. Plan takiej transformacji może zostać przyjęty odgórnie, jako wizja przełożonych, albo oddolnie, w ramach wniosków wypracowanych przez zespoły. 

Z naszej obserwacji wynika, że przygotowanie spójnego planu usprawnień dla działów IT jest skuteczniejsze, gdy świadomość celów biznesowych przyświeca wszystkim członkom zespołu i oni również mają wpływ na usprawnienia. Wypracowaliśmy własny model efektywnego prowadzenia DevOps Assessment na podstawie doświadczeń pracy z dużymi organizacjami.

 

Od czego zacząć transformację?

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz transformację swojego IT, czy też jesteś już w trakcie działań usprawniających, dobrze najpierw uzyskać możliwie najbardziej obiektywny obraz twojej sytuacji. Zidentyfikowanie obszarów, które wymagają dodatkowych usprawnień, przyczynia się do pełniejszego zrozumienia wyzwań, jakie stoją przed organizacją. 

 

Jak przebiega Uniteam DevOps Assessment?

Uniteam DevOps Assessment wymaga zaangażowania ze strony klienta. Klient wskazuje pracowników do zespołu projektowego, którym przedstawiany jest ogólny plan prac assessmentu. Szczegółowy harmonogram Uniteam DevOps Assessment zawsze jest zatwierdzany przed rozpoczęciem projektu i przewiduje udział przedstawicieli różnych zespołów klienta. 

Staramy się angażować w warsztaty przedstawicieli wielu działów: deweloperów, administratorów, testerów, analityków, kierowników projektu itp. Podczas warsztatów technicznych, a później procesowych, omawiamy z nimi różne obszary, które określiliśmy sobie w pierwszym dniu rozpoczęcia  Uniteam DevOps Assessment

Poza warsztatami przeprowadzamy wywiady z przedstawicielami biznesu, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę współpracy z działem IT. Zobacz też tutaj informację, czym jest DevOps Assessment?

 

Uruchomienie Uniteam DevOps Assessment i korzyści, jakie z niego wynikają

Jest kilka sytuacji, w których warto zastanowić się nad przeprowadzeniem assessmentu. Jedną z oznak, że sytuacja wymaga obiektywnej oceny i przeprowadzenia zmian, jest negatywny feedback ze strony biznesu. Na przykład z powodu często pojawiających się błędów. 

Inną przesłanką do uruchomienia Uniteam DevOps Assessment jest świadomość potrzeby wprowadzenia usprawnień lub skrócenia czasu wprowadzania zmian w kluczowych produktach. Mogą również stać przed nami istotne wyzwania: duże projekty, migracje lub konsolidacje, które będą wymagać reorganizacji funkcjonowania firmy. 

 

Gdy nie masz pewności, od czego należy zacząć transformację IT, to z pomocą przyjdzie Ci Uniteam DevOps Assessment. Łączy perspektywę metodyk zwinnych z najlepszymi praktykami DevOps i pozwala efektywnie wkomponować je w procesy IT. Ta samoocena realizowana jest wspólnie i umożliwia stworzenie indywidualnego planu rekomendowanych dla organizacji usprawnień. Uniteam DevOps Assessment uwzględnia wszystkie obszary funkcjonowania: ludzi, procesy i narzędzia, a tym samym wydatnie wpływa na przyszły sukces transformacji. 

 

Nowe spojrzenie na sytuację

W każdym z tych przypadków warto mieć obiektywnego partnera, który ułatwi nam ocenę wszystkich procesów, a następnie przedstawi raport, zawierający rekomendowane zalecenia dotyczące usprawnień.

W ramach Uniteam DevOps Assessment nadajemy priorytety dla usprawnień oraz identyfikujemy obszary, w których możliwe jest szybkie osiągnięcie poprawy w danym obszarze działania (Quick Win). 

Roadmapa przygotowana w wyniku Uniteam DevOps Assessment przedstawia kluczowe usprawnienia w takiej kolejności, w jakiej powinny być uruchamiane. Dodatkową wartość stanowi fakt, że wszyscy uczestnicy finalnie identyfikują się ze zmianami i chcą ich wprowadzenia. 

 

Podsumowując korzyści z Uniteam DevOps Assessment: 

  • sporządzamy listę usprawnień wg priorytetu ważności,
  • identyfikujemy kluczowe obszary, w których zmiana będzie natychmiast widoczna,
  • rekomendowane usprawnienia nie są oderwane od rzeczywistych celów organizacji,
  • otrzymujemy zestaw inicjatyw, zmian, rekomendacji opisany w dokumencie rekomendacji.

Jeśli widzisz potrzebę uruchomienia Uniteam DevOps Assessment w Twojej organizacji, umów się ze mną na bezpłatną konsultację. Przedstawię Ci szczegółowe informacje na temat tego, jak realizujemy nasz assessment i z kim do tej pory współpracowaliśmy. 

Więcej informacji uzyskasz także na stronie: www.uniteam.pl/DevOps-assessment

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Udany DevOps Assessment. Co zyskasz, gdy go przeprowadzisz? 
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej