Na dobrej drodze do automatycznych aktualizacji

Na dobrej drodze do automatycznych aktualizacji

[…]

Wśród kluczowych usprawnień, które realizują założenia podejścia DevOps, na szczególną uwagę zasługuje automatyzacja dostarczania i instalowania najnowszych wersji oprogramowania (ang. deployment). Aktualnie na rynku dostępne są nowoczesne narzędzia, które umożliwiają zautomatyzowanie takiego procesu.

Na przestrzeni ostatnich lat rozwiązania DevOps stały się bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i zyskują coraz szersze grono zwolenników w Europie. Wdrożenia tego typu są obecnie wyznacznikiem dojrzałości działów IT w organizacjach w USA, a niebawem staną się takim wskaźnikiem również w Polsce.

Wdrożenie IBM UrbanCode to krok w kierunku szybszego aktualizowania systemów

W ostatnim kwartale 2017 roku, w jednym z największych banków działających w Polsce, dobiega końca wdrożenie narzędzia IBM UrbanCode, które umożliwia dostarczanie
oraz instalowanie aktualizacji systemów w sposób automatyczny, z dowolną częstotliwością.

Wdrożenie to jest częścią trwającego obecnie projektu z obszaru rozwiązań DevOps – największego z dotychczas realizowanych w Polsce, z perspektywy liczby zautomatyzowanych procesów deploymentu aplikacji. Ponadto, w zakres automatyzacji wchodzi również hardening systemu operacyjnego, instalacja i konfiguracja warstwy middleware, w tym serwerów aplikacyjnych, szyny integracyjnej oraz baz danych. Krótko mówiąc, realizacja pokrywa potrzeby banku na wielu płaszczyznach codziennej pracy działu IT. Wykonawca projektu – Uniteam – może się pochwalić kilkoma podobnymi wdrożeniami, m. in. w firmach z branży mediów oraz telco.

„To rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm, które piszą zarówno swoje własne programy, jak i zlecają te zadania innym podmiotom.”

Rozwiązanie IBM UrbanCode składa się z dwóch narzędzi – UrbanCode Deploy oraz UrbanCode Release. Wspomagają one wdrażanie najnowszych aktualizacji zarówno na żądanie, jak i według harmonogramu. UrbanCode Deploy umożliwia w pełni zautomatyzowaną realizację wdrożeń nowych wersji. Z kolei UrbanCode Release koordynuje i monitoruje wszystkie etapy procesu instalacji aktualizacji złożonych aplikacji.

– Ogromną zaletą jest przede wszystkim możliwość dopasowania IBM UrbanCode do innych narzędzi, którymi klient już dysponuje. – podkreśla Sebastian Myszak, Uniteam Leader. – IBM UrbanCode to rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm, które zarówno piszą swoje własne programy, jak i zlecają te zadania innym podmiotom – dodaje.

Jedną z korzyści automatyzacji dostarczania i instalowania najnowszych wersji oprogramowania jest zminimalizowanie liczby ludzkich pomyłek w tym procesie. IBM UrbanCode pomaga odciążyć specjalistów od częstych i powtarzalnych czynności wdrożeniowych wykonywanych ręcznie, samodzielnie identyfikując obszary, które wymagają zmiany. Wykorzystanie funkcji wycofania (ang. rollback) w przypadku nieudanego wdrożenia umożliwia automatyczne przywrócenie poprzedniej wersji systemu. Dzięki temu ewentualne błędy w instalacji aktualizacji nie skutkują przerwami w pracy systemu.

IBM UrbanCode to rozwiązanie, które docelowo ułatwia prowadzenie biznesu, niwelując problemy u podstaw już na etapie tworzenia i wdrażania aplikacji. W rezultacie otrzymujemy wyższą jakość i większą stabilność oprogramowania. Częstsze aktualizacje gwarantują ciągłość i nieprzerywalność dostarczania usług oferowanych klientom końcowym, umożliwiając budowanie przewagi konkurencyjnej.

2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.  
2024-05-10

Wdrożenie systemu IdM PASK w PayPo  

Systemowe zarządzanie dostępem (z ang. access management) to kluczowy obszar, na który muszą zwrócić uwagę organizacje z branży technologii finansowych, takie jak PayPo. Firmy przetwarzające dane osobowe pracowników, kontrahentów i klientów muszą zagwarantować, że ich technologie zarządzania tożsamością i dostępem zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Takie zadanie jest niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich narzędzi IdM/IAM. 
Na dobrej drodze do automatycznych aktualizacji
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę ochrony danych.
Czytaj więcej