Atlassian wyraźnie podnosi ceny licencji dla swoich produktów już w tym roku

Atlassian wyraźnie podnosi ceny licencji dla swoich produktów już w tym roku

[…]

Już 3 października 2019 roku Atlassian wprowadzi nowe ceny dla swoich produktów. Dotychczasowy koszt licencji dla takich produktów, jak Jira Core, Jira Software czy Confluence może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

Aktualizacja cen obejmować będzie wszystkie rozwiązania: serwerowe, w chmurze, a także centrum danych oraz usługi korporacyjne.

 

 

Wzrosną ceny licencji dla produktów Atlassian w wersji cloud

Firma motywuje swoje decyzje szeregiem ulepszeń w obszarze cloud, szczególnie poprawą środowiska programistycznego w zakresie tworzenia treści i współpracy oraz możliwości integracji poszczególnych produktów.

Wzrosną ceny licencji dla produktów:

  • Jira Software
  • Confluence
  • Jira Service Desk
  • Jira Core
  • Bitbucket

Podwyżki dotyczą wszystkich nowych i istniejących licencji z wyjątkiem Atlassian Access, Jira Software Premium, Confluence Premium i aplikacji chmurowych należących do Atlassian, takich jak: Portfolio for Jira, Team Calendars for Confluence, Confluence Questions. 

 

Wyraźnie wzrosną również ceny licencji produktów Atlassian w wersji serwerowej

Atlassian w ciągu ostatniego roku dostarczył aż pięć wersji platformy dla większości produktów serwerowych, co ma zapewnić niezawodność jej działania. Podwyżki cen dotyczą wszystkich nowych i istniejących licencji na serwery oraz aplikacje należące, poza produktami Fisheye and Crucible.

 

Atlassian Data Center w górę

W przypadku Data Center wszystkie nowe i istniejące licencje Data Center otrzymają podwyżki cen już od 3 października 2019 r. Atlassian motywuje podwyżki wprowadzonymi zmianami, jak również chęcią dalszego rozwoju usług w klasie enterprise. 

 

Nowe ceny usług korporacyjnych (Enterprise Services)

Jeśli chodzi o cenę usług korporacyjnych, zmienią się ceny tylko niektórych usług Atlassian. Według producenta oprogramowania pozwoli to utrzymać wykwalifikowany zespół specjalistów i zapewni możliwość rozwoju produktów. 

Zmiany cen dotyczyć będą usług związanych z technicznym zarządzaniem kontem (Technical Account Management TAM), supportu premium (Premier Support) oraz pakietu Enterprise Success.

Zmiana cen jest na tyle istotna, że warto się na nią przygotować. Szczególnie dotyczy to podstawowych rozwiązań Atlassian, takich jak Jira Software, Confluence oraz Jira Core, gdzie ceny licencji wzrastają bardzo znacząco.

 

3 października 2019 to oficjalna data aktualizacji cennika dla licencji Atlassian

Firma zastrzega jednak, że każdy, kto otrzymał wycenę przedstawioną przed tą datą, może spodziewać się, że będą obowiązywać go stare ceny, aż do wygaśnięcia ważności oferty. Każda nowa oferta utworzona lub zmodyfikowana po 3 października 2019 będzie opierała się o nowy cennik produktów Atlassian.

Dowiedz się więcej od naszych ekspertów w obszarze produktów Atlassian, kontaktując się bezpośrednio na adres e-mail: sales@uniteam.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Źródło: https://www.atlassian.com/licensing/future-pricing

 

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.