Uniteam partnerem technologicznym Akademii Robotyzacji i Dobrych Praktyk w sektorze bankowym

Uniteam partnerem technologicznym Akademii Robotyzacji i Dobrych Praktyk w sektorze bankowym

[…]

Sektor bankowy w Polsce poważnie przygotowuje się do robotyzacji procesów biznesowych w swoich centralach. Akademia Robotyzacji i wspólne opracowanie Dobrych Praktyk robotyzacji w tym sektorze to nowe inicjatywy Komitetu do spraw Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich. Uniteam jest partnerem technologicznym tego przedsięwzięcia.

 

RPA (z ang. Robotic Process Automation), czyli zrobotyzowana automatyzacja procesów to po outsourcingu kolejny krok w kierunku optymalizacji kosztów pracy oraz poprawy wydajności w obszarach biznesowych. Roboty RPA samodzielnie wykonują działania powierzane wcześniej konkretnym pracownikom. Robotyzacja dotyczy przede wszystkim żmudnych i powtarzających się czynności, które musi wykonać specjalista.

 

RPA przyszłość rozwiązań biznesowych?

Jeśli chodzi o robotyzację nie zadajemy sobie pytania, czy należy ją wdrożyć, a raczej, kiedy ją wdrożyć i w jakich procesach? Wydaje się oczywiste, że organizacje, które pierwsze zdecydują się na robotyzację swoich działań, w efekcie uzyskają przewagę konkurencyjną dzięki mniejszej ilości błędów, szybszej realizacji zadań, a także niższym kosztom operacyjnym. Niektóre branże mogą szczególnie skorzystać na  wdrożeniu rozwiązań opartych na robotyzacji.

Robotyzacja to nawet piętnastokrotna oszczędność czasu w stosunku do działań człowieka.  Jeśli dodamy do tego fakt, że robot nie potrzebuje przerwy na odpoczynek, dni wolnych od pracy i zwolnień chorobowych, oznacza to zupełnie inny wymiar realizacji procesów w ciągu dnia pracy.

Na czym polega robotyzacja procesów biznesowych (RPA)?

W najprostszym ujęciu chodzi o to, aby skopiować powtarzalne czynności wykonywane przez pracowników przy użyciu komputera. Mogą to być czynności związane z wprowadzaniem lub migracją danych pomiędzy różnymi systemami, które tak licznie implementowane są w przedsiębiorstwach.

Dzięki RPA można w szybki sposób przygotować zestawienie na podstawie różnych danych z poszczególnych systemów, które mogą być pobierane przez całą dobę przez zaprogramowane roboty, tworząc zestawienia zgodnie z potrzebami biznesowymi.

Robotyzacja, w przeciwieństwie do automatyzacji, oferuje możliwość odciążenia zasobów kadrowych, bez ingerencji w kod źródłowy oprogramowania z którego korzysta pracownik. RPA  działa na interfejsie użytkownika każdego systemu i po prostu imituje działania ludzkie.

Robotyzacja w banku

Czas to pieniądz, a pieniądze to element ściśle związany z działalnością sektora finansowego. Sektor bankowy jest szczególnie zainteresowany rozwiązaniami związanymi z robotyzacją i jej wdrożeniem w ramach prowadzonej działalności. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że każde takie rozwiązanie musi być poparte odpowiednią analizą opłacalności biznesowej.

Tzw. back office w branży bankowej stanowi podstawowe wsparcie placówek bankowych.  Usprawnienie funkcjonowania tego obszaru poprzez zwiększenie wydajności (przyspieszenie działań) oraz wyeliminowanie błędów wynikających z pracy ludzi będzie miało również istotne znaczenie z punktu widzenia jakości obsługi klienta.

Akademia Robotyzacji i Dobre praktyki w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym

Robotyzacja powinna przebiegać w sposób odpowiedni, aby dostarczać określoną wartość, a zarazem nie przyczyniać się do wzrostu ryzyka związanego z IT, bezpieczeństwem oraz działaniami operacyjnymi.

Z tego też względu Komitet ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich zdecydował się na aktywne działania, które pozwoliłyby na stworzenie zestawu dobrych praktyk w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym.

Wypracowanie właściwego modelu oraz identyfikacja obszarów odpowiednich dla robotyzacji w ramach akademii robotyzacji będzie się odbywać w ramach Akademii Robotyzacji i Dobrych praktyk w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym.

Akademia Robotyzacji to cykl spotkań, które będą odbywać się co trzy miesiące (pierwsze spotkanie już 16 kwietnia 2019), a w których Uniteam będzie aktywnym partnerem, tworzącym optymalne rozwiązania w zakresie robotyzacji w obszarze bankowym.

Celem zorganizowanych w ramach Akademii Robotyzacji spotkań będzie wypracowanie wspólnie z przedstawicielami banków szeregu zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób wyselekcjonować procesy do robotyzacji w sektorze bankowym.

Uczestnicy i współtwórcy tej inicjatywy postarają się również odpowiedzieć na pytanie, czy jest zasadne, z punktu widzenia biznesowego, optymalizowanie tych procesów poprzez robotyzację.  Wypracowane zostaną również jednolite sposoby dokumentowania przebiegu robotyzacji procesów bankowych.

Uniteam jako partner technologiczny tego wydarzenia, a zarazem firma działająca w sektorze technologii informatycznych, będzie mieć znaczący wkład w agendę tych spotkań.

Chcemy aktywnie włączyć się w poszukiwanie efektywnego modelu robotyzacji w sektorze bankowymoraz w ocenę potencjału robotyzacji czynności w procesach biznesowych. Mamy również zamiar uczestniczyć w kolejnych etapach prac Akademii, związanych z testowaniem robotów i ich utrzymaniem, a także opracować model współpracy zespołu odpowiedzialnego za z innymi obszarami w banku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Akademii Robotyzacji i Dobrych Praktyk w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym lub chcesz dowiedzieć się więcej o samym procesie robotyzacji, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci ocenić opłacalność takiego rozwiązania w kontekście Twojej organizacji.

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.