Uniteam na Financial Forum 2016 w Rydze!

Uniteam na Financial Forum 2016 w Rydze!

[…]

Grudniowy chłód łotewskiej stolicy doskonale kontrastował z gorącą atmosferą Financial Forum 2016 – eventu, na który zostaliśmy zaproszeni przez IBM Polska jako eksperci w dziedzinie wdrażania rozwiązań DevOps w polskim sektorze finansowym. Uczestnikami konferencji, która odbyła się w Rydze byli przede wszystkim przedstawiciele największych banków działających na Łotwie oraz reprezentanci opiniotwórczych agencji consultingowych i firm dostarczających usługi IT w regionie.

Event otworzył Minister Finansów Łotwy, który w zwięzłych i konkretnych słowach przedstawił aktualną sytuację na łotewskim rynku finansowym. Wystąpienia prelegentów dotyczyły zarówno wizji, prognoz i dobrych praktyk polecanych dla sektora finansowego, jak i konkretnych rozwiązań oraz technologii, które sprawdziły się w przedsiębiorstwach reprezentujących tę branżę.

Prelekcję Sebastiana Myszaka, który na pokładzie Uniteam pełni rolę Client Relations Managera, z pewnością można zaliczyć do tych drugich. Jako, że nie wszyscy uczestnicy konferencji mieli do czynienia z procesami zachodzącymi w IT, Sebastian w przystępny sposób przedstawił korzyści płynące z automatyzacji procesów w obszarze produkcji i dostarczania oprogramowania. Opowiedział również, co można zyskać wdrażając w swojej organizacji rozwiązania DevOps.

Przerwy między wystąpieniami wypełniał gwar rozmów uczestników konferencji – atmosfera sprzyjała networkingowi, który w niedalekiej przyszłości może zaowocować nowymi możliwościami współpracy dla Uniteam. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie, ciepłe przyjęcie i świetną organizację.

 

 

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.