IT@Bank 2017 – krótka relacja

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego