Efektywna transformacja w IT – Śniadanie Biznesowe z TVN i IBM

 

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia – wychodząc z tego założenia, kilka dni temu postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, organizując Śniadanie Biznesowe we współpracy z naszymi Partnerami: TVN, IBM i Arrow. W komfortowych przestrzeniach restauracji Villa Foksal w Warszawie, 28 maja 2019 spotkaliśmy się z reprezentantami kadry kierowniczej działów IT największych firm w Polsce.
 
Tematyka spotkania koncentrowała się na transformacji wewnątrz organizacji w obszarze zarządzania wydaniami, wdrożeniami i testami. Celem takiej transformacji jest wprowadzenie usprawnień na poziomie technicznym, procesowym i komunikacyjnym. Podczas wystąpień zespół TVN i Uniteam opowiedział o wynikach zrealizowanej w ciągu dwóch ostatnich lat transformacji, dzieląc się najważniejszymi wnioskami oraz rozwiązaniami, które są obecnie wykorzystywane przez zespół TVN.
 
W agendzie znalazło się miejsce zarówno na prezentację stanu przed i po transformacji, przedstawienie perspektywy procesowej i projektowej, a także konkretne wskazanie technologii, które warto wziąć pod uwagę rozważając realizację takiej transformacji w swojej organizacji. Mateusz Szkudlarek, IT Operations Team Manager w TVN S.A., opowiadał o drodze, jaką trzeba przebyć od pomysłu na zmiany do wdrożenia go w życie – o czym należy pamiętać i jakie pułapki można napotkać. Następnie Sławomir Sobański, Release Manager w TVN S.A., szczegółowo omówił kwestię skutecznego zarządzania wydaniami i wdrożeniami, uwzględniając cele, najczęściej występujące problemy oraz rekomendowane narzędzia.
 
Po krótkiej przerwie głos zabrał Tomasz Przesmycki, Test Manager w TVN S.A., podkreślając, jak istotne jest zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości przy zwiększaniu tempa wdrożeń. Wspomniał o kilku istotnych elementach, o które powinna zadbać każda organizacja, takie jak rezygnacja z utrzymywania scenariuszy testowych w arkuszach kalkulacyjnych, rozwiązania automatyzujące i ułatwienia w tworzeniu raportów z realizowanych testów. Wystąpienia prelegentów reprezentujących TVN S.A. wspierał Sebastian Myszak, Presales Director z Uniteam. Jako ekspert dziedzinowy był zaangażowany w prace na wszystkich etapach transformacji i wspierał merytorycznie realizację projektu.
 

„Spotkania tego typu, w mniejszym gronie, są zdecydowanie bardziej wartościowe dla potencjalnego uczestnika. To świetne warunki do swobodnej rozmowy, poszerzenia wiedzy i nawiązania ciekawych relacji biznesowych.” Sebastian Myszak, Presales Director w Uniteam

 
Najnowszy trend wspierający efektywną transformację IT to architektura mikrousługowa i związana z tym technologia kontenerów, która pozwala na budowę prawdziwie hybrydowych aplikacji i ich przenoszalność pomiędzy chmurą prywatną i publiczną. O tym na zakończenie opowiedział przedstawiciel IBM. Włodzimierz Dymaczewski, Cloud Solutions Architect w IBM, zaprezentował narzędzia wspierające praktyki DevOps w środowisku hybrydowym. Część z nich omówił dokładniej i porównał między sobą, umożliwiając uczestnikom otrzymanie szerszego obrazu dostępnych na rynku rozwiązań.
  
Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się kierownicy zespołów rozwoju i utrzymania, release managerowie, szefowie działów procesów, kierownicy odpowiedzialni za testy, a także dyrektorzy operacyjni. Formuła Śniadania Biznesowego była dla części z nich zupełną nowością, jednak zdecydowana większość podkreślała, że warto było wziąć w nim udział. Deklarowali również, że z chęcią pojawiliby się ponownie na tego rodzaju wydarzeniu.
 
Ideą przyświecającą organizatorom było przede wszystkim stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie osób ściśle zainteresowanych wdrażaniem usprawnień w procesie produkcji i wdrażania oprogramowania w dużych organizacjach. Z naszej perspektywy cel ten z pewnością został spełniony, a forma spotkań w mniejszym gronie zdecydowanie się sprawdziła.
 
Planujemy kolejne Śniadania Biznesowe – szczegóły wkrótce!