Efektywna transformacja w IT – Śniadanie Biznesowe z TVN i IBM

Efektywna transformacja w IT – Śniadanie Biznesowe z TVN i IBM

W komfortowych przestrzeniach restauracji Villa Foksal w Warszawie, 28 maja 2019 spotkaliśmy się z reprezentantami kadry kierowniczej działów IT największych firm w Polsce.

Efektywna transformacja w IT – Śniadanie Biznesowe z TVN i IBM

 

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia – wychodząc z tego założenia, kilka dni temu postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, organizując Śniadanie Biznesowe we współpracy z naszymi Partnerami: TVN, IBM i Arrow. W komfortowych przestrzeniach restauracji Villa Foksal w Warszawie, 28 maja 2019 spotkaliśmy się z reprezentantami kadry kierowniczej działów IT największych firm w Polsce.
 
Tematyka spotkania koncentrowała się na transformacji wewnątrz organizacji w obszarze zarządzania wydaniami, wdrożeniami i testami. Celem takiej transformacji jest wprowadzenie usprawnień na poziomie technicznym, procesowym i komunikacyjnym. Podczas wystąpień zespół TVN i Uniteam opowiedział o wynikach zrealizowanej w ciągu dwóch ostatnich lat transformacji, dzieląc się najważniejszymi wnioskami oraz rozwiązaniami, które są obecnie wykorzystywane przez zespół TVN.
 
W agendzie znalazło się miejsce zarówno na prezentację stanu przed i po transformacji, przedstawienie perspektywy procesowej i projektowej, a także konkretne wskazanie technologii, które warto wziąć pod uwagę rozważając realizację takiej transformacji w swojej organizacji. Mateusz Szkudlarek, IT Operations Team Manager w TVN S.A., opowiadał o drodze, jaką trzeba przebyć od pomysłu na zmiany do wdrożenia go w życie – o czym należy pamiętać i jakie pułapki można napotkać. Następnie Sławomir Sobański, Release Manager w TVN S.A., szczegółowo omówił kwestię skutecznego zarządzania wydaniami i wdrożeniami, uwzględniając cele, najczęściej występujące problemy oraz rekomendowane narzędzia.
 
Po krótkiej przerwie głos zabrał Tomasz Przesmycki, Test Manager w TVN S.A., podkreślając, jak istotne jest zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości przy zwiększaniu tempa wdrożeń. Wspomniał o kilku istotnych elementach, o które powinna zadbać każda organizacja, takie jak rezygnacja z utrzymywania scenariuszy testowych w arkuszach kalkulacyjnych, rozwiązania automatyzujące i ułatwienia w tworzeniu raportów z realizowanych testów. Wystąpienia prelegentów reprezentujących TVN S.A. wspierał Sebastian Myszak, Presales Director z Uniteam. Jako ekspert dziedzinowy był zaangażowany w prace na wszystkich etapach transformacji i wspierał merytorycznie realizację projektu.
 

„Spotkania tego typu, w mniejszym gronie, są zdecydowanie bardziej wartościowe dla potencjalnego uczestnika. To świetne warunki do swobodnej rozmowy, poszerzenia wiedzy i nawiązania ciekawych relacji biznesowych.” Sebastian Myszak, Presales Director w Uniteam

 
Najnowszy trend wspierający efektywną transformację IT to architektura mikrousługowa i związana z tym technologia kontenerów, która pozwala na budowę prawdziwie hybrydowych aplikacji i ich przenoszalność pomiędzy chmurą prywatną i publiczną. O tym na zakończenie opowiedział przedstawiciel IBM. Włodzimierz Dymaczewski, Cloud Solutions Architect w IBM, zaprezentował narzędzia wspierające praktyki DevOps w środowisku hybrydowym. Część z nich omówił dokładniej i porównał między sobą, umożliwiając uczestnikom otrzymanie szerszego obrazu dostępnych na rynku rozwiązań.
  
Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się kierownicy zespołów rozwoju i utrzymania, release managerowie, szefowie działów procesów, kierownicy odpowiedzialni za testy, a także dyrektorzy operacyjni. Formuła Śniadania Biznesowego była dla części z nich zupełną nowością, jednak zdecydowana większość podkreślała, że warto było wziąć w nim udział. Deklarowali również, że z chęcią pojawiliby się ponownie na tego rodzaju wydarzeniu.
 
Ideą przyświecającą organizatorom było przede wszystkim stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie osób ściśle zainteresowanych wdrażaniem usprawnień w procesie produkcji i wdrażania oprogramowania w dużych organizacjach. Z naszej perspektywy cel ten z pewnością został spełniony, a forma spotkań w mniejszym gronie zdecydowanie się sprawdziła.
 
Planujemy kolejne Śniadania Biznesowe – szczegóły wkrótce!

2024-06-12

Optymalizacja onboardingu i offboardingu pracownika: najlepsze praktyki zarządzania dostępami w firmie

W każdej firmie funkcjonuje tzw. cykl życia pracownika. Składa się on z kilku kluczowych etapów, ale w kontekście zwinności działania firmy oraz bezpieczeństwa danych szczególnie istotne są dwa: onboarding, czyli rozpoczęcie pracy w organizacji, oraz offboarding, związany z zakończeniem współpracy.
2024-05-10

Wytworzenie w Jira procesu akceptacji raportów czasu pracy

Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzeby klienta z branży telekomunikacyjnej. Firma T-Mobile posiadała rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę IT. Klient korzystał z różnych form zatrudnienia pracowników od umów o pracę, przez umowy B2B, po współpracę z firmami outsourcingowymi. Struktura organizacyjna klienta opierała się na zespołach dziedzinowych, tzw. tribe'ach, takich jak analitycy czy developerzy. Członkowie zespołów dziedzinowych angażowani byli nie tylko w wewnętrzne, ale i w zewnętrzne projekty, często kilka w jednym czasie. W ten sposób tworzono oddzielne zespoły projektowe z dodatkową hierarchią zlecania i odbierania prac. 
2024-05-10

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu projektami i inicjatywami 

Głównym wyzwaniem dla TUW „TUW” była konieczność zbudowania wsparcia narzędziowego, które zapewniłoby pełną audytowalność działań w procesie wyboru tematów do realizacji i zarządzania nimi.