5-7 października IBM Hybrid Cloud – spotkanie strategicznych partnerów