Jak wykorzystać robotyzację? Gdzie RPA znajdzie zastosowanie?