Uniteam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt. „Opracowanie modułu wykrywania nadużyć poprzez analizę cech tożsamości przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, systemów biometrycznych”.
Celem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem zaawansowanego technologicznie zestawu uniwersalnych procesów nadawania, modyfikacji i terminacji uprawnień.
Wartość projektu: 3 092 681,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 622 619 PLN