Tutaj znajdziesz opisy naszych projektów

12 lipca 2019

Automatyzacja testów aplikacji ewidencjonującej wykorzystanie materiałów podlegających prawom autorskim

Projekt zrealizowano dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Zautomatyzowano testy aplikacji webowej, która odpowiada za tworzenie ewidencji wykorzystanych materiałów podlegających prawom […]
12 lipca 2019

Wdrożenie i rozbudowa systemu IBM Aspera

W ramach projektu realizowanego dla lidera branży mediów w Polsce przeprowadzono wdrożenie i gruntowną rozbudowę systemu IBM Aspera. Oprogramowanie służy do szybkiego transferu plików […]
12 lipca 2019

Platforma e-learningowa Moodle

Celem projektu było stworzenie platformy służącej do przeprowadzania szkoleń dla pracowników IT. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mają możliwość m.in. kontaktu z trenerem, uczestniczenia […]
12 lipca 2019

Usprawnienie procesów zarządzania zasobami – plugin Atlassian Insight

Celem projektu było ujednolicenie procesów zarządzania zasobami zarówno hardware, jak i software. Rozwiązanie przygotowano w oparciu o narzędzie Jira i rozbudowane o plugin Insight. Zaimplementowano […]
12 lipca 2019

Wdrożenie rozwiązania do raportowania prac

Dla naszego klienta, reprezentującego branżę zarządzania flotą, wdrożyliśmy rozwiązanie służące do raportowania prowadzonych prac w szczegółowy sposób. Dostosowano strukturę danych pod nowe narzędzie […]
12 lipca 2019

D&D – Development & Delivery

Projekt realizujemy dla naszego klienta, lidera branży mediów w Polsce. Jego celem jest kompleksowe usprawnienie procesów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem oprogramowania w organizacji […]