Oferta

 

offer-icon5-hover

Rozwiązania oparte na Atlassian JIRA

 

Wspinaczka górska to sport wymagający nie tylko doskonałej kondycji i umiejętności, ale również specjalistycznego ekwipunku. Bez lin, uprzęży, kasku czy dobrych butów, zdobycie wielu szczytów nie  byłoby możliwe. W zarządzaniu zadaniami czy projektami IT jest podobnie – kompetencje zespołu są równie ważne, co narzędzia pozwalające nimi zarządzać.

 

mountains wide

 

Przemyślane zarządzanie zadaniami i projektami jest nieodłącznym elementem sprawnego funkcjonowania firmy. Dynamicznie zmieniające się otoczenie organizacji wymaga elastycznych rozwiązań, które można na bieżąco modyfikować wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Niezbędne są tutaj wydajne narzędzia, które usprawnią prace zespołu oraz zapewnią płynną komunikację.

 

W swojej podstawowej formie Atlassian JIRA umożliwia zarządzanie zadaniami oraz planowanie pracy zespołów. Aplikacja sprawdza się nie tylko przy prowadzeniu projektów typowo informatycznych, ale również takich, w których zadanie przebywa drogę od najwyższego do najniższego szczebla organizacji. JIRA jest narzędziem otwartym – nie narzuca żadnej metodyki pracy, a aplikację możemy dopasować do indywidualnych potrzeb, wykorzystując możliwość instalowania rozszerzeń.

 

W przygotowywanych przez nas rozwiązaniach, opartych na Atlassian JIRA, projektujemy wielopoziomowe konfiguracje narzędzia pod indywiduwalne preferencje. Dobrze skonfigurowana JIRA umożliwia m.in. dostosowanie jej do metodyki pracy organizacji, wybór narzędzia raportowego czy koordynowanie testów. Rozszerzanie funkcjonalności aplikacji JIRA realizujemy w oparciu o bogatą bibliotekę gotowych pluginów, jak również samodzielnie tworząc pluginy customowe, umożliwiające precyzyjną realizację oczekiwań. Dotychczas stworzyliśmy kilkanaście unikalnych rozszerzeń, usprawniających codzienną pracę w zespołach naszych klientów.

zarzadzanie projektami it 72px

Rozwiązania, które wdrażamy, pozwalają tworzyć dokumentacje techniczne, a także zarządzać wiedzą i pracą grupową. Atlassian JIRA posiada ciekawy wachlarz narzędzi towarzyszących – spośród nich warto wspomnieć np. o Confluence, umożliwiającym stworzenie repozytorium wiedzy. W organizacjach posiadających złożoną strukturę systemów wskazane jest bieżące agregowanie historii powstawania oprogramowania, wprowadzanych zmian czy występujących błędów. W sytuacji gdy zespół opuszcza doświadczony specjalista, brak repozytorium może spowodować zaburzenie ciągłości w obiegu wiedzy, a nawet czasowy paraliż prowadzonych prac i straty finansowe zwiazane z przestojem. Dzięki zagregowanej w jednym miejscu wiedzy, specjalista dołączajacy do zespołu może szybko prześledzić historię prac i płynnie wdrożyć się w nowe obowiązki. Nie ma potrzeby sporządzania wielu oddzielnych dokumentów, notatek, opisów czy plików –  wszystko jest dostępne w jednym miejscu.

 

Dzięki Atlassian JIRA osoby zarządzające mają wygodny dostęp do informacji ważnych z perspektywy osiągnięcia kryteriów sukcesu projektu, takich jak zestawienia kosztów, pracochłonności czy zaangażowania projektowego poszczególnych pracowników. Mają możliwość kontrolowania postępu w realizacji zadań, czasu przeznaczonego na ich wykonanie oraz nakładu pracy włożonej w cały projekt.

 

Najważniejsze zalety wdrażanych przez nas rozwiązań opartych na JIRA to:

  • skalowalność – z narzędzia mogą korzystać zarówno małe zespoły jak i duże organizacje,
  • rozszerzenia – możliwość dodawania gotowych funkcjonalności i tworzenia własnych,
  • otwartość na integrację – JIRA jest otwarta na integrację z różnorodnymi systemami przy wykorzystaniu REST API,
  • przejrzystość prowadzonych prac – wszystkie informacje dotyczące prowadzonych prac są zebrane w jednym miejscu.