Oferta

IBM UrbanCode Deploy

 

To nowoczesne narzędzie, dające szerokie spektrum możliwości w zakresie automatyzacji dystrybucji oraz zarządzania wydaniami złożonych aplikacji. Produkt pozwala jednocześnie koordynować i automatyzować wdrażanie aplikacji, a także konfigurować oprogramowanie pośrednie i zmiany w bazach danych, które są realizowane na środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych. Dzieki UrbanCode Deploy użytkownik może dowolnie często sprawnie wdrażać aplikacje – zarówno na żądanie, według harmonogramu, jak i w sposób samoobsługowy. Wymienione funkcjonalności mogą realnie przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i do produkcji, zmniejszyć koszty i ograniczyć ryzyka.

 

Dzięki UrbanCode Deploy możesz:

 

 • tworzyć zautomatyzowane procesy wdrożenia przy pomocy edytora graficznego i realizować je na tysiącach komputerów jednocześnie
 • zarządzać środowiskami i konfiguracjami przy użyciu zaawansowanych funkcji zarządzania, wspomagających nie tylko same konfiguracje, ale również tradycyjne wdrożenia kodu i konfiguracji
 • bezpiecznie przechowywać dokumentację pochodzenia i zmian dzięki repozytorium artefaktów
 • konfigurować uprawnienia użytkowników, definiować kryteria dopuszczenia do środowisk oraz informować zainteresowane osoby o działaniach dotyczących wdrożenia

 

 

IBM UrbanCode Release

 

To innowacyjne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się przy zarządzaniu wydaniami złożonych aplikacji, często połączonymi rozbudowanymi, wzajemnymi zależnościami. Dodatkowo, produkt ten umożliwia zarządzanie zmianami w infrastrukturze i jednoczesne wdrożenia dużej ilości aplikacji. Narzędzie daje możliwość planowania, realizowania i monitorowania każdego etapu procesu udostępniania oprogramowania w środowisku docelowym. Wykorzystanie UrbanCode Release przyczynia się do zmniejszenia liczby błędów i powoduje, że skomplikowane procesy wydawania oprogramowania można realizować szybciej i w bardziej elastyczny sposób.

 

Dzięki UrbanCode Release możesz:

 

 • zespołowo planować wydania oprogramowania, stosując szeroki wachlarz funkcji redukujących czasochłonność procesów planowania i weryfikacji
 • zarządzać środowiskami w taki sposób, aby uprościć przydzielanie ich do procesów tworzenia i testowania oprogramowania oraz zapewnić wyższy poziom przejrzystości i kontroli nad tymi procesami
 • sprawnie realizować procesy wydawania oprogramowania, wykorzystując funkcjonalności wspomagające śledzenie powiadomień pocztą elektroniczną i automatyczne przenoszenie oprogramowania do wczesnych wersji środowisk
 • łączyć funkcjonalności z innymi produktami IBM, np. UrbanCode Deploy, dzięki interfejsom integracji

 

 

IBM Rational Test Workbench

 

To nowatorski produkt, służący do przeprowadzania wszechstronnych testów funkcjonalnych, regresyjnych, obciążeniowych i integracyjnych. Wspomaga budowę inteligentnych i skomunikowanych aplikacji korporacyjnych, przeznaczonych do wdrażania zarówno w infrastrukturach tradycyjnych, jak i w chmurze. Dzięki IBM Rational Test Workbench cykle testowania mogą ulec znacznemu skróceniu, a początek testowania integracyjnego może rozpocząć się na wcześniejszym etapie tworzenia aplikacji.

 

 

Dzięki Rational Test Workbench możesz:

 

 • uprościć tworzenie testów, wykorzystując funkcjonalności testowania według konspektu i opracowywania testów bez pisania kodu
 • szybciej opracować złożony scenariusz testów wydajnościowych bez potrzeby tworzenia skryptów, wykorzystując wizualne modele testów wydajnościowych i obciążeń
 • wcześniej, kompleksowo i w sposób ciągły przeprowadzać testy integracyjne w zakresie zależności miedzy sprzętem, oprogramowaniem i chmurą
 • precyzyjnie emulować obciążenia, zapewniając generowanie obciążeń serwerowych, odzwierciedlających realistyczne scenariusze z udziałem użytkowników
 • rozszerzać funkcjonalności, dzięki obsłudze standardów i protokołów wykorzystywanych we współczesnych środowiskach testowania

 

 

IBM Integration Bus

 

Znany wcześniej jako WebSphere Message Broker, to nowoczesna magistrala komunikacyjna przedsiębiorstwa (ESB). Umożliwa łączność i przeprowadza uniwersalną transformację danych w środowiskach architektur ukierunkowanych na usługi (SOA), a także opartych na innych architekturach. IBM Integration Bus pozwala wyeliminować połączenia „punkt z punktem” i przetwarzanie wsadowe, bez względu na wielkość infrastruktury, stosowaną platformę, protokoły czy format danych.

 

 

Dzięki IBM Integration Bus możesz:

 

 • sprostać różnego rodzaju wymaganiom integracyjnym, niezależnie od wielkości projektu,
 • wspierać procesy decyzyjne w organizacji dzięki szybkiemu dostępowi do danych i nadzorowaniu danych przepływających przez aplikacje i systemy biznesowe
 • łączyć się z różnorodnymi aplikacjami i usługami WWW bez potrzeby tworzenia skomplikowanych połączeń „punkt z punktem”
 • zapewnić współdziałanie z aplikacjami i usługami Microsoft, wykorzystując w pełni poczynione inwestycje w oprogramowanie, a także kompetencje wiążące się ze środowiskiem Microsoft.NET
 • wdrożyć zestandaryzowany, uproszczony i elastyczny fundament integracji, zaspokajający bieżące oczekiwania biznesowe szybciej i w prostszy sposób i dający się skalować w odpowiedzi na przyszłe potrzeby

 

 

IBM MQ

 

To wyróżniające się stabilnością i elastycznością oprogramowanie pośrednie, służące do przesyłania komunikatów. Upraszcza i przyspiesza integrację aplikacji i danych biznesowych na wielu platformach. Narzędzie gwarantuje niezawodną i bezpieczną wymianę informacji między aplikacjami, systemami, usługami i plikami w oparciu o przekazywanie komunikatów za pośrednictwem kolejek. Dzięki temu możesz znacznie uprościć tworzenie i utrzymanie aplikacji biznesowych. IBM MQ wykorzystuje uniwersalny mechanizm przesyłania komunikatów (Universal Messaging) oraz liczne komponenty, które zaspokajają różne potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie wymiany informacji, łączności z internetem rzeczy i komunikacji z urządzeniami mobilnymi.

 

 

Dzięki IBM MQ możesz:

 

 • zapewnić szybką, bezproblemową wymianę informacji przy pomocy jednej, stabilnej i sprawdzonej szyny transportowej komunikatów, stworzonej dla dynamicznych, niejednorodnych środowisk
 • bezpiecznie i pewnie dostarczać komunikaty, przy zachowaniu integralności ich treści, jednocześnie ograniczając do minimum ryzyko utraty informacji
 • udostępnić wydajny i skalowalny system przesyłania komunikatów, który zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa
 • łatwiej korzystać z oprogramowania i skuteczniej prowadzić nadzór dzięki uproszczonemu zarządzaniu i sterowaniu
 • obniżyć koszty użytkowania poprzez ograniczenie koszty integracji i przyspieszenie wdrożenia

 

 

 

JIRA

 

To wielofunkcyjny produkt, wspomagający zarządzanie projektami, który jest rozwijany od początku istnienia marki Atlassian. Świetnie łączy potężne możliwości z elastycznym i lekkim użytkowaniem, dzięki czemu może spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. JIRA jest niezwykle czytelnym, niezastąpionym narzędziem, niezależnie od tego, czy planujesz projekty wprzód, śledzisz problemy i błędy, czy też kolejkujesz potrzeby swoich pracowników i klientów.

 

 

Dzięki JIRA możesz:

 

 • zarządzać błędami, właściwościami projektu, zadaniami, osiągnięciami lub innymi zagadnieniami
 • korzystać z przejrzystego i wydajnego interfejsu użytkownika, dostosowanego do potrzeb zarówno użytkownika technicznego jak i biznesowego
 • mapować swoje procesy biznesowe do spersonalizowanych workflow
 • wykorzystywać wyszukiwanie pełnotekstowe i wydajne filtrowanie, które może być spersonalizowane, zapisywalne, współdzielone i subskrybowalne
 • personalizować zestawienia i statystyki real-time
 • tworzyć system uprawnień i bezpieczeństwa przedsięwzięcia
 • łatwo rozszerzać funkcjonalności i integrować z innymi systemami
 • korzystać z wysoce konfigurowalnych opcji powiadomień

 

W naszych realizacjach wykorzystujemy również inne narzędzia Atlassian:

 

Confluence

To produkt wykorzystywany do komunikacji wewnętrznej w firmie. Umożliwia budowanie bazy wiedzy, zarządzanie pomysłami, współpracę grupową. Zapewnia szybki i łatwy dostęp do firmowego repozytorium wiedzy – publikowanie treści, zarządzanie wiedzą dostosowane do potrzeb korporacji. Usprawnia codzienne prace biurowe.

 

Bamboo

To serwer wspierający proces tworzenia oprogramowania poprzez automatyczne budowanie poszczególnych elementów aplikacji, łatwą integrację powstających części kodu i jednoczesne testowanie ich w czasie rzeczywistym.

 

Crowd

Jest narzędziem pomocnym w administrowaniu aplikacjami, zarządzanie kontami, hasłami i uprawnieniami. Daje kontrolę nad dostępem dla wybranych użytkowników, a także umożliwia zarządzanie ich nieograniczoną liczbą. Crowd wyposażony jest w funkcję Single Sign-On, która umożliwia dostęp do wielu aplikacji po jednorazowym logowaniu – za pomocą jednego loginu i hasła do wszystkich aplikacji.

 

 

jBPM

 

To świetne narzędzie, służące do tworzenia i uruchamiania procesów modelowanych w BPMN (Business Process Modeling Notation). Umożliwia elastyczne modelowanie złożonych, rzeczywistych sytuacji, które nie mogą być łatwo opisane poprzez sztywny proces. Jest łatwo przyswajalny i umożliwia zarówno klientowi, jak i developerom, w prosty sposób tworzyć i uruchamiać zamodelowane w BPMN procesy. Tradycyjne silniki procesowe BPM zakładały funkcjonalności przeznaczone dla użytkownika niemającego na ogół styczności z oprogramowaniem. W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia narzędzia modelowania i implementacji procesów BPMN, jBPM stanowi pomost pomiędzy analitykami biznesowymi a projektantami oprogramowania. To open-source’owy produkt stworzony w języku Java, który można wbudować w istniejącą już aplikację, ale również tworzyć przy jego użyciu nowe serwisy.

 

Dzięki jBPM możesz:

 

 • modelować procesy biznesowe wykorzystując edytory graficzne – drag&drop (np. Eclipse, edytory webowe)
 • zapewnić utrzymanie stanu instancji procesów
 • tworzyć aktywności wymagające korzystania z zewnętrznych serwisów i interakcji z człowiekiem
 • korzystać z konsoli do zarządzania instancjami procesów, listą zadań i raportowaniem
 • prowadzić repozytorium umożliwiające deploy procesu
 • rejestrować historię zapytań, monitoringu i analizy
 • przeprowadzać integrację z innymi frameworkami