Oferta

offer-icon4-hover

Integracja systemów

 

Dobra drużyna powinna doskonale współpracować, dlatego przed każdym ważnym turniejem, jej członkowie udają się na zgrupowanie. Dzięki temu mają szansę dobrze się poznać i zacząć rozumieć zarówno na boisku, jak i poza nim. Taka integracja daje zdumiewające rezultaty – wystarczy jeden gest trenera podczas meczu, aby każdy z zawodników odebrał komunikat, zinterpretował go zgodnie ze spójnymi dla strategii zespołu ustaleniami, a następnie przeszedł do akcji. Komunikacja między poszczególnymi systemami informatycznymi w organizacji jest równie ważna – jeden wysłany komunikat powinien zostać odebrany i zinterpretowany przez system odbierający, bez konieczności wielokrotnego przekazywania tej samej informacji.

 
team huddle6
 

Obecnie niemalże każda organizacja korzysta z więcej niż jednego systemu informatycznego. Umożliwienie sprawnej komunikacji między nimi to kluczowa potrzeba, której zaspokojenie może znacząco wpłynąć na efektywność pracy całej firmy. Ponadto, integracja systemów daje możliwość wymiany informacji z systemami klientów lub partnerów zewnętrznych.

integracja systemów

 

Integracja systemów nie polega jedynie na uruchomieniu mechanizmów komunikacji i wymiany danych między systemami, ale również na analizie, modelowaniu i zarządzaniu procesami biznesowymi firmy.  Integracja systemów IT doprowadza do otrzymania spójnych danych biznesowych, co bezpośrednio wpływa na efektywne zarządzanie firmą, płynne przekazywanie informacji i łatwy dostęp do zgromadzonych danych.

 

Pomagamy stworzyć przemyślaną integrację systemów, redukującą koszty i zwiększającą wydajność dotychczas posiadanych środowisk informatycznych. Integracja systemów daje szerszy, rzeczywisty obraz całości przedsiębiorstwa, poprzez stały dostęp do informacji przepływających pomiędzy istniejącymi systemami. Pomaga zoptymalizować procesy biznesowe poprzez usprawnienie wymiany danych pomiędzy systemami, a także zintegrować swoje oprogramowanie z systemami partnerów zewnętrznych.

 

Integracja systemów realizowana przez Uniteam umożliwia:

 

  • zbudowanie efektywnego, bezpiecznego i jednolitego środowiska informatycznego (dla dowolnej liczby systemów), zapewniającego szybki dostęp oraz niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej,
  • realizację prac integracyjnych zgodnie ze standardami SoA,
  • szybsze wprowadzanie nowych produktów i usług.